Danh sách 278 thủ tục hành chính
 • Các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, đơn vị trực thuộc Bộ
STT Tiêu đề Mức độ
1
Cấp thẻ bảo hiểm y tế
Thủ tục hành chính cấp độ 2
2
Cấp lại thẻ bảo hiểm y tế
Thủ tục hành chính cấp độ 2
3
Cấp đổi thẻ bảo hiểm y tế
Thủ tục hành chính cấp độ 2
 • Cơ quan có thẩm quyền do Bộ trưởng Bộ Công an quyết định
 • Tổ chức cán bộ các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, đơn vị trực thuộc Bộ
STT Tiêu đề Mức độ
1
Tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân
Thủ tục hành chính cấp độ 2
2
Tuyển lao động hợp đồng trong Công an nhân dân
Thủ tục hành chính cấp độ 2
3
Tuyển lao động hợp đồng tại các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập có thu trong lực lượng Công an nhân dân tại các tổng cục, bộ tư lệnh, đơn vị trực thuộc Bộ
Thủ tục hành chính cấp độ 2
4
Xét hưởng chế độ trợ cấp một lần đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên Công an nhân dân trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước ở chiến trường B, C, K trong khoảng thời gian từ ngày 20/7/1954 đến 30/4/1975, về gia đình từ ngày 31/12/1976 trở về trước, chưa được hưởng một trong các chế độ phục viên, xuất ngũ, thôi việc, bệnh binh, mất sức lao động hàng tháng và chế độ hưu trí hàng tháng, trước khi về gia đình thuộc biên chế Công an nhân dân
Thủ tục hành chính cấp độ 2
5
Xét hưởng chế độ trợ cấp một lần đối với hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân, công an nhân dân tham gia chiến đấu, hoạt động ở các chiến trường B, C, K sau đó trở thành người hưởng lương; thanh niên xung phong hưởng lương từ ngân sách Nhà nước, cán bộ dân chính đảng hoạt động cách mạng ở chiến trường B, C, K từ 30-4-1975 trở về trước không có thân nhân chủ yếu (vợ hoặc chồng; bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi; con đẻ, con nuôi hợp pháp) phải trực tiếp nuôi dưỡng ở miền Bắc
Thủ tục hành chính cấp độ 2
6
Xét hưởng chế độ trợ cấp một lần đối với những người cộng tác bí mật với cơ quan Công an được Công an từ cấp huyện (quận), Ban An ninh huyện (quận)... trở lên tổ chức, quản lý và giao nhiệm vụ hoạt động trong khoảng thời gian từ tháng 7/1954 đến 30/4/1975 ở chiến trường B, C, K, D (kể cả số đã chết)
Thủ tục hành chính cấp độ 2
 • Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân
 • Đơn vị hạ sĩ quan chiến sĩ đang phục vụ
 • Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ
STT Tiêu đề Mức độ
1
Cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ
Thủ tục hành chính cấp độ 2
2
Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy
Thủ tục hành chính cấp độ 2
3
Đổi giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy
Thủ tục hành chính cấp độ 2
4
Cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy
Thủ tục hành chính cấp độ 2
5
Cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn về phòng cháy và chữa cháy
Thủ tục hành chính cấp độ 2
6
Cấp đổi chứng chỉ hành nghề tư vấn về phòng cháy và chữa cháy
Thủ tục hành chính cấp độ 2
7
Bổ sung chứng chỉ hành nghề tư vấn về phòng cháy và chữa cháy
Thủ tục hành chính cấp độ 2
8
Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy đối với các dự án, công trình quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ
Thủ tục hành chính cấp độ 2
9
Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy
Thủ tục hành chính cấp độ 2
10
Nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy.
Thủ tục hành chính cấp độ 2
11
Cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy
Thủ tục hành chính cấp độ 2
12
Đổi giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy.
Thủ tục hành chính cấp độ 2
13
Cấp lại giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy
Thủ tục hành chính cấp độ 2
14
Kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy
Thủ tục hành chính cấp độ 2
15
Cấp lại chứng chỉ hành nghề tư vấn về phòng cháy và chữa cháy
Thủ tục hành chính cấp độ 2
 • Cục Cảnh sát giao thông
 • Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
STT Tiêu đề Mức độ
1
Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự
Thủ tục hành chính cấp độ 2
2
Cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự
Thủ tục hành chính cấp độ 2
3
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự
Thủ tục hành chính cấp độ 2
4
Đăng ký mẫu con dấu mới
Thủ tục hành chính cấp độ 2
5
Đăng ký thêm con dấu
Thủ tục hành chính cấp độ 2
6
Đăng ký lại mẫu con dấu
Thủ tục hành chính cấp độ 2
7
Đăng ký dấu nổi, dấu thu nhỏ, dấu xi
Thủ tục hành chính cấp độ 2
8
Xác nhận số Chứng minh nhân dân khi đã được cấp thẻ Căn cước công dân
Thủ tục hành chính cấp độ 2
9
Cấp Giấy phép mang vũ khí, công cụ hỗ trợ vào lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an
Thủ tục hành chính cấp độ 2
10
Cấp Giấy phép mang vũ khí, công cụ hỗ trợ ra khỏi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an
Thủ tục hành chính cấp độ 2
11
Cấp Giấy phép trang bị vũ khí quân dụng tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an
Thủ tục hành chính cấp độ 2
12
Cấp Giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an
Thủ tục hành chính cấp độ 2
13
Cấp đổi Giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an
Thủ tục hành chính cấp độ 2
14
Cấp lại Giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an
Thủ tục hành chính cấp độ 2
15
Cấp Giấy phép trang bị vũ khí thể thao tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an
Thủ tục hành chính cấp độ 2
16
Cấp Giấy phép sử dụng vũ khí thể thao tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an
Thủ tục hành chính cấp độ 2
17
Cấp đổi Giấy phép sử dụng vũ khí thể thao tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an
Thủ tục hành chính cấp độ 2
18
Cấp lại Giấy phép sử dụng vũ khí thể thao tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an
Thủ tục hành chính cấp độ 2
19
Cấp Giấy phép trang bị vũ khí thô sơ tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an
Thủ tục hành chính cấp độ 2
20
Thông báo khai báo vũ khí thô sơ tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an
Thủ tục hành chính cấp độ 2
21
Cấp Giấy phép mua vũ khí tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an
Thủ tục hành chính cấp độ 2
22
Cấp Giấy phép vận chuyển vũ khí tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an
Thủ tục hành chính cấp độ 2
23
Cấp Giấy phép sửa chữa vũ khí tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an
Thủ tục hành chính cấp độ 2
24
Cấp Giấy phép vận chuyển vật liệu nổ quân dụng tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an
Thủ tục hành chính cấp độ 2
25
Cấp Giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an
Thủ tục hành chính cấp độ 2
26
Điều chỉnh Giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an
Thủ tục hành chính cấp độ 2
27
Cấp Giấy phép vận chuyển tiền chất thuốc nổ tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an
Thủ tục hành chính cấp độ 2
28
Điều chỉnh Giấy phép vận chuyển tiền chất thuốc nổ tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an
Thủ tục hành chính cấp độ 2
29
Cấp Giấy phép kinh doanh công cụ hỗ trợ tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an
Thủ tục hành chính cấp độ 2
30
Cấp lại Giấy phép kinh doanh công cụ hỗ trợ tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an
Thủ tục hành chính cấp độ 2
31
Cấp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu công cụ hỗ trợ tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an
Thủ tục hành chính cấp độ 2
32
Cấp Giấy phép trang bị công cụ hỗ trợ tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an
Thủ tục hành chính cấp độ 2
33
Cấp Giấy phép mua công cụ hỗ trợ tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an
Thủ tục hành chính cấp độ 2
34
Cấp Giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an
Thủ tục hành chính cấp độ 2
35
Cấp đổi Giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an
Thủ tục hành chính cấp độ 2
36
Cấp lại Giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an
Thủ tục hành chính cấp độ 2
37
Cấp Giấy xác nhận đăng ký công cụ hỗ trợ tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an
Thủ tục hành chính cấp độ 2
38
Cấp lại Giấy xác nhận đăng ký công cụ hỗ trợ tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an
Thủ tục hành chính cấp độ 2
39
Cấp Giấy phép vận chuyển công cụ hỗ trợ tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an
Thủ tục hành chính cấp độ 2
40
Cấp Giấy phép sửa chữa công cụ hỗ trợ tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an
Thủ tục hành chính cấp độ 2
41
Thu hồi vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ và giấy phép, giấy xác nhận, giấy chứng nhận, chứng chỉ về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội – Bộ Công an
Thủ tục hành chính cấp độ 2
42
Cấp Giấy phép trang bị, giấy phép sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ để triển lãm, trưng bày hoặc làm đạo cụ trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội – Bộ Công an
Thủ tục hành chính cấp độ 2
43
Đề nghị làm mất tính năng, tác dụng của vũ khí, công cụ hỗ trợ được sử dụng để triển lãm, trưng bày hoặc làm đạo cụ trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an
Thủ tục hành chính cấp độ 2
44
Đề nghị xác nhận tình trạng vũ khí, công cụ hỗ trợ đã mất tính năng, tác dụng được sử dụng để triển lãm, trưng bày hoặc làm đạo cụ trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an
Thủ tục hành chính cấp độ 2
45
Cấp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu vũ khí tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an
Thủ tục hành chính cấp độ 2
46
Đề nghị huấn luyện về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an
Thủ tục hành chính cấp độ 2
47
Cấp, cấp đổi giấy chứng nhận sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an
Thủ tục hành chính cấp độ 2
48
Cấp lại giấy chứng nhận sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an
Thủ tục hành chính cấp độ 2
49
Cấp, cấp đổi chứng chỉ quản lý vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an
Thủ tục hành chính cấp độ 2
50
Cấp lại chứng chỉ quản lý vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an
Thủ tục hành chính cấp độ 2
51
Thủ tục đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu
Thủ tục hành chính cấp độ 2
52
Cấp giấy phép nhập khẩu pháo hoa nổ, thuốc pháo nổ và thiết bị, phụ kiện bắn pháo hoa nổ tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an
Thủ tục hành chính cấp độ 2
53
Cấp giấy phép xuất khẩu pháo hoa nổ, thuốc pháo nổ và thiết bị, phụ kiện bắn pháo hoa nổ tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an
Thủ tục hành chính cấp độ 2
54
Cấp giấy phép nhập khẩu pháo hoa, thuốc pháo hoa tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an
Thủ tục hành chính cấp độ 2
55
Cấp giấy phép xuất khẩu pháo hoa, thuốc pháo hoa tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an
Thủ tục hành chính cấp độ 2
56
Cấp giấy phép mua pháo hoa để kinh doanh tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an
Thủ tục hành chính cấp độ 2
57
Cấp giấy phép vận chuyển pháo hoa để kinh doanh tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an
Thủ tục hành chính cấp độ 2
58
Đề nghị huấn luyện về kỹ thuật an toàn trong sản xuất, quản lý, bảo quản, sử dụng pháo hoa, pháo hoa nổ, thuốc pháo tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an
Thủ tục hành chính cấp độ 2
59
Cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an
Thủ tục hành chính cấp độ 2
 • Cục quản lý xuất nhập cảnh
STT Tiêu đề Mức độ
1
Cấp thị thực điện tử theo đề nghị của cơ quan, tổ chức
Thủ tục hành chính cấp độ 4
2
Kiểm tra, xét duyệt nhân sự, cấp phép nhập cảnh cho người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam qua giao dịch điện tử tại Cổng thông tin điện tử về xuất nhập cảnh
Thủ tục hành chính cấp độ 4
3
Cấp thị thực điện tử theo đề nghị của người nước ngoài
Thủ tục hành chính cấp độ 3
4
Cấp hộ chiếu phổ thông không gắn chíp điện tử ở trong nước
Thủ tục hành chính cấp độ 2
5
Trình báo mất hộ chiếu phổ thông
Thủ tục hành chính cấp độ 2
6
Cấp Giấy xác nhận nhân sự của công dân Việt Nam ở nước ngoài
Thủ tục hành chính cấp độ 2
7
Cấp thẻ ABTC (lần đầu) cho doanh nhân Việt Nam tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an
Thủ tục hành chính cấp độ 2
8
Cấp lại thẻ ABTC cho doanh nhân Việt Nam tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an
Thủ tục hành chính cấp độ 2
9
Trình báo mất thẻ ABTC
Thủ tục hành chính cấp độ 2
10
Hủy tài khoản điện tử trong trường hợp cơ quan, tổ chức có tài khoản đề nghị bằng văn bản
Thủ tục hành chính cấp độ 2
11
Đăng ký tài khoản điện tử
Thủ tục hành chính cấp độ 2
12
Cấp giấy miễn thị thực cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài và thân nhân tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an
Thủ tục hành chính cấp độ 2
13
Cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an
Thủ tục hành chính cấp độ 2
14
Cấp thị thực cho người nước ngoài tại Việt Nam
Thủ tục hành chính cấp độ 2
15
Gia hạn tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam
Thủ tục hành chính cấp độ 2
16
Cấp thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam
Thủ tục hành chính cấp độ 2
17
Cấp giấy phép xuất, nhập cảnh cho người không quốc tịch cư trú tại Việt Nam
Thủ tục hành chính cấp độ 2
18
Kiểm tra, xét duyệt nhân sự, cấp phép nhập cảnh cho người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an
Thủ tục hành chính cấp độ 2
19
Cấp văn bản đồng ý cho giải quyết thường trú tại Việt Nam đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài
Thủ tục hành chính cấp độ 2
20
Cấp hộ chiếu phổ thông có gắn chíp điện tử ở trong nước
Thủ tục hành chính cấp độ 2
21
Khôi phục giá trị sử dụng hộ chiếu phổ thông
Thủ tục hành chính cấp độ 2
 • Thanh tra Bộ Công an, Thanh tra các Tổng cục, Bộ Tư lệnh và các cục, viện, đơn vị trực thuộc Bộ và các đơn vị được giao
 • Các phòng và đơn vị tương đương cấp phòng, Thanh tra Công an cấp Tỉnh
 • Phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
STT Tiêu đề Mức độ
1
Tuyển sinh vào các trường Công an nhân dân tại Công an cấp tỉnh
Thủ tục hành chính cấp độ 2
2
Tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân
Thủ tục hành chính cấp độ 2
3
Tuyển lao động hợp đồng trong Công an nhân dân
Thủ tục hành chính cấp độ 2
4
Xét hưởng chế độ trợ cấp một lần đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên Công an nhân dân trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước ở chiến trường B, C, K trong khoảng thời gian từ ngày 20/7/1954 đến 30/4/1975, về gia đình từ ngày 31/12/1976 trở về trước, chưa được hưởng một trong các chế độ phục viên, xuất ngũ, thôi việc, bệnh binh, mất sức lao động hàng tháng và chế độ hưu trí hàng tháng, trước khi về gia đình thuộc biên chế Công an nhân dân
Thủ tục hành chính cấp độ 2
5
Xét hưởng chế độ trợ cấp một lần đối với hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân, Công an nhân dân tham gia chiến đấu, hoạt động ở các chiến trường B, C, K sau đó trở thành người hưởng lương; thanh niên xung phong hưởng lương từ ngân sách Nhà nước, cán bộ dân chính đảng hoạt động cách mạng ở chiến trường B, C, K từ 30/4/1975 trở về trước không có thân nhân chủ yếu (vợ hoặc chồng; bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi; con đẻ, con nuôi hợp pháp) phải trực tiếp nuôi dưỡng ở miền Bắc
Thủ tục hành chính cấp độ 2
6
Xét hưởng chế độ trợ cấp một lần đối với những người cộng tác bí mật với cơ quan Công an được Công an từ cấp huyện (quận), Ban An ninh huyện (quận)... trở lên tổ chức, quản lý và giao nhiệm vụ hoạt động trong khoảng thời gian từ tháng 7/1954 đến 30/4/1975 ở chiến trường B, C, K, D (kể cả số đã chết)
Thủ tục hành chính cấp độ 2
7
Xét hưởng chế độ đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân tham gia kháng chiến chống Mỹ có dưới 20 năm công tác trong Công an nhân dân đã thôi việc, xuất ngũ về địa phương
Thủ tục hành chính cấp độ 2
8
Xét hưởng chế độ đối với người trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào nhưng chưa được hưởng chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Thủ tục hành chính cấp độ 2
 • Các trường Công an nhân dân; Công an, Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Công an
STT Tiêu đề Mức độ
1
Cấp thẻ bảo hiểm y tế
Thủ tục hành chính cấp độ 2
2
Cấp lại thẻ bảo hiểm y tế
Thủ tục hành chính cấp độ 2
3
Cấp đổi thẻ bảo hiểm y tế
Thủ tục hành chính cấp độ 2
 • Công an đơn vị, địa phương có người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 và người hoạt động cách mạng từ 01/01/1945 đến trước tổng khởi nghĩa 19/8/1945.
 • Công an đơn vị, địa phương có người bị thương
 • Công an đơn vị, địa phương nơi Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến công tác.
 • Cục Chính sách và Công an các đơn vị, địa phương có bệnh binh.
 • Các đơn vị thuộc công an cấp Tỉnh
 • Công an các đơn vị, địa phương và Cục Chính sách, Tổng cục Chính trị Công an nhân dân.
 • Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an các tỉnh.
STT Tiêu đề Mức độ
1
Cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ
Thủ tục hành chính cấp độ 2
2
Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy
Thủ tục hành chính cấp độ 2
3
Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy
Thủ tục hành chính cấp độ 2
4
Đổi giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy
Thủ tục hành chính cấp độ 2
5
Cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy
Thủ tục hành chính cấp độ 2
6
Cấp giấy phép vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ
Thủ tục hành chính cấp độ 2
7
Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy đối với các dự án, công trình quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ
Thủ tục hành chính cấp độ 2
8
Nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy
Thủ tục hành chính cấp độ 2
9
Cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy
Thủ tục hành chính cấp độ 2
10
Đổi giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy
Thủ tục hành chính cấp độ 2
11
Cấp lại giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy
Thủ tục hành chính cấp độ 2
12
Phê duyệt Phương án chữa cháy của cơ sở
Thủ tục hành chính cấp độ 2
13
Thông báo cam kết về việc bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy, chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và đối với cơ sở thuộc Phụ lục III - ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP, ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy
Thủ tục hành chính cấp độ 2
 • Phòng Cảnh sát PCCC
STT Tiêu đề Mức độ
1
Kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy
Thủ tục hành chính cấp độ 2
 • Phòng Cảnh sát giao thông
 • Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
STT Tiêu đề Mức độ
1
Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự
Thủ tục hành chính cấp độ 2
2
Cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự
Thủ tục hành chính cấp độ 2
3
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự
Thủ tục hành chính cấp độ 2
4
Đăng ký mẫu con dấu mới
Thủ tục hành chính cấp độ 2
5
Đăng ký lại mẫu con dấu
Thủ tục hành chính cấp độ 2
6
Đăng ký thêm con dấu
Thủ tục hành chính cấp độ 2
7
Đăng ký dấu nổi, dấu thu nhỏ, dấu xi
Thủ tục hành chính cấp độ 2
8
Cấp Chứng minh nhân dân (9 số)
Thủ tục hành chính cấp độ 2
9
Đổi Chứng minh nhân dân (9 số)
Thủ tục hành chính cấp độ 2
10
Cấp lại Chứng minh nhân dân (9 số)
Thủ tục hành chính cấp độ 2
11
Cấp thẻ Căn cước công dân khi đã có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
Thủ tục hành chính cấp độ 2
12
Cấp thẻ Căn cước công dân khi chưa có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
Thủ tục hành chính cấp độ 2
13
Đổi thẻ Căn cước công dân
Thủ tục hành chính cấp độ 2
14
Cấp lại thẻ Căn cước công dân
Thủ tục hành chính cấp độ 2
15
Xác nhận số Chứng minh nhân dân khi đã được cấp thẻ Căn cước công dân
Thủ tục hành chính cấp độ 2
16
Cấp lại chứng chỉ quản lý vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Thủ tục hành chính cấp độ 2
17
Cấp, cấp đổi chứng chỉ quản lý vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Thủ tục hành chính cấp độ 2
18
Cấp lại Giấy chứng nhận sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Thủ tục hành chính cấp độ 2
19
Cấp, cấp đổi Giấy chứng nhận sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Thủ tục hành chính cấp độ 2
20
Đề nghị huấn luyện về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Thủ tục hành chính cấp độ 2
21
Đề nghị xác nhận tình trạng vũ khí, công cụ hỗ trợ đã mất tính năng, tác dụng để triển lãm, trưng bày hoặc làm đạo cụ trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Thủ tục hành chính cấp độ 2
22
Đề nghị làm mất tính năng, tác dụng của vũ khí, công cụ hỗ trợ để triển lãm, trưng bày hoặc làm đạo cụ trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Thủ tục hành chính cấp độ 2
23
Cấp Giấy phép trang bị, giấy phép sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ để triển lãm, trưng bày hoặc làm đạo cụ trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật tại Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Thủ tục hành chính cấp độ 2
24
Thu hồi vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ và giấy phép, giấy xác nhận, giấy chứng nhận, chứng chỉ về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ
Thủ tục hành chính cấp độ 2
25
Cấp Giấy phép sửa chữa công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Thủ tục hành chính cấp độ 2
26
Cấp Giấy phép vận chuyển công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Thủ tục hành chính cấp độ 2
27
Cấp lại Giấy xác nhận đăng ký công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Thủ tục hành chính cấp độ 2
28
Cấp Giấy xác nhận đăng ký công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Thủ tục hành chính cấp độ 2
29
Cấp lại Giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Thủ tục hành chính cấp độ 2
30
Cấp đổi Giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Thủ tục hành chính cấp độ 2
31
Cấp Giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ tại Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Thủ tục hành chính cấp độ 2
32
Cấp Giấy phép trang bị công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Thủ tục hành chính cấp độ 2
33
Điều chỉnh Giấy phép vận chuyển tiền chất thuốc nổ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Thủ tục hành chính cấp độ 2
34
Cấp Giấy phép vận chuyển tiền chất thuốc nổ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Thủ tục hành chính cấp độ 2
35
Điều chỉnh Giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Thủ tục hành chính cấp độ 2
36
Cấp Giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Thủ tục hành chính cấp độ 2
37
Cấp Giấy phép vận chuyển vật liệu nổ quân dụng tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Thủ tục hành chính cấp độ 2
38
Cấp Giấy phép sửa chữa vũ khí tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Thủ tục hành chính cấp độ 2
39
Cấp Giấy phép vận chuyển vũ khí tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Thủ tục hành chính cấp độ 2
40
Thông báo khai báo vũ khí thô sơ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Thủ tục hành chính cấp độ 2
41
Cấp Giấy phép trang bị vũ khí thô sơ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Thủ tục hành chính cấp độ 2
42
Cấp lại Giấy phép sử dụng vũ khí thể thao tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Thủ tục hành chính cấp độ 2
43
Cấp đổi Giấy phép sử dụng vũ khí thể thao tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Thủ tục hành chính cấp độ 2
44
Cấp Giấy phép sử dụng vũ khí thể thao tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Thủ tục hành chính cấp độ 2
45
Cấp Giấy phép trang bị vũ khí thể thao tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Thủ tục hành chính cấp độ 2
46
Cấp lại Giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Thủ tục hành chính cấp độ 2
47
Cấp đổi Giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Thủ tục hành chính cấp độ 2
48
Cấp Giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Thủ tục hành chính cấp độ 2
49
Cấp Giấy phép trang bị vũ khí quân dụng tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Thủ tục hành chính cấp độ 2
50
Thủ tục đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu
Thủ tục hành chính cấp độ 2
 • Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
STT Tiêu đề Mức độ
1
Khai báo tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam qua Trang thông tin điện tử
Thủ tục hành chính cấp độ 3
2
Cấp hộ chiếu phổ thông không gắn chíp điện tử ở trong nước
Thủ tục hành chính cấp độ 2
3
Cấp lại hộ chiếu phổ thông
Thủ tục hành chính cấp độ 2
4
Sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông
Thủ tục hành chính cấp độ 2
5
Trình báo mất hộ chiếu
Thủ tục hành chính cấp độ 2
6
Cấp giấy xác nhận nhân sự của công dân Việt Nam ở nước ngoài
Thủ tục hành chính cấp độ 2
7
Cấp giấy thông hành nhập, xuất cảnh cho công dân Việt Nam sang du lịch các tỉnh, thành phố biên giới Trung Quốc tiếp giáp với Việt Nam tại Công an cấp tỉnh
Thủ tục hành chính cấp độ 2
8
Cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam tại Công an cấp tỉnh
Thủ tục hành chính cấp độ 2
9
Cấp thị thực cho người nước ngoài tại Việt Nam
Thủ tục hành chính cấp độ 2
10
Gia hạn tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam
Thủ tục hành chính cấp độ 2
11
Cấp thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam
Thủ tục hành chính cấp độ 2
12
Cấp đổi thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam tại Công an cấp tỉnh
Thủ tục hành chính cấp độ 2
13
Cấp lại thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam tại Công an cấp tỉnh
Thủ tục hành chính cấp độ 2
14
Cấp giấy phép vào khu vực cấm, khu vực biên giới cho người nước ngoài tại Công an cấp tỉnh
Thủ tục hành chính cấp độ 2
15
Cấp giấy phép xuất nhập cảnh cho người không quốc tịch cư trú tại Việt Nam
Thủ tục hành chính cấp độ 2
16
Cấp văn bản đồng ý cho giải quyết thường trú tại Việt Nam đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài
Thủ tục hành chính cấp độ 2
17
Cấp hộ chiếu phổ thông có gắn chíp điện tử ở trong nước
Thủ tục hành chính cấp độ 2
18
Khôi phục giá trị sử dụng hộ chiếu phổ thông
Thủ tục hành chính cấp độ 2
 • Cục quản lý xuất nhập cảnh hoặc cơ quan quản lý xuất nhập cảnh, Công an Tỉnh, Thành phố trực thuộc trung ương nơi có cửa khẩu đường bộ, đường sắt, cảng biển
 • Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an Tỉnh có chung đường biên giới với Lào
 • Phòng quản lý xuất nhập cảnh Công an Tỉnh nơi công dân Lào nhập cảnh
 • Phòng xuất nhập cảnh, Công an Tỉnh có chung đường biên giới Campuchia
 • Công an cấp huyện
STT Tiêu đề Mức độ
1
Giải quyết khiếu nại về quyết định hành chính, hành vi hành chính của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân
Thủ tục hành chính cấp độ 2
2
Giải quyết tố cáo không thuộc lĩnh vực tố tụng hình sự của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân
Thủ tục hành chính cấp độ 2
3
Tuyển chọn công dân phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Thủ tục hành chính cấp độ 2
4
Đăng ký, cấp biển số mô tô, xe gắn máy tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy
Thủ tục hành chính cấp độ 2
5
Đăng ký sang tên mô tô, xe gắn máy trong cùng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy
Thủ tục hành chính cấp độ 2
6
Sang tên, di chuyển mô tô, xe gắn máy đi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy
Thủ tục hành chính cấp độ 2
7
Đăng ký mô tô, xe gắn máy từ tỉnh khác chuyển đến tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy
Thủ tục hành chính cấp độ 2
8
Đổi giấy chứng nhận đăng ký mô tô, xe gắn máy và biển số xe tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy
Thủ tục hành chính cấp độ 2
9
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký mô tô, xe gắn máy và biển số xe tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy
Thủ tục hành chính cấp độ 2
10
Đăng ký mô tô, xe gắn máy tạm thời tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy
Thủ tục hành chính cấp độ 2
11
Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký mô tô, xe gắn máy và biển số xe tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy
Thủ tục hành chính cấp độ 2
12
Cấp giấy thông hành xuất, nhập cảnh vùng biên giới cho cán bộ, công chức làm việc tại các cơ quan nhà nước có trụ sở đóng tại vùng biên giới Việt Nam – Trung Quốc ở Công an cấp huyện
Thủ tục hành chính cấp độ 2
13
Cấp Chứng minh nhân dân (9 số)
Thủ tục hành chính cấp độ 2
14
Đổi Chứng minh nhân dân (9 số)
Thủ tục hành chính cấp độ 2
15
Cấp lại Chứng minh nhân dân (9 số)
Thủ tục hành chính cấp độ 2
16
Trình báo mất hộ chiếu phổ thông
Thủ tục hành chính cấp độ 2
 • Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an cấp huyện.
 • Công an xã
STT Tiêu đề Mức độ
1
Giải quyết khiếu nại về quyết định hành chính, hành vi hành chính của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân (phải là cán bộ thuộc biên chế của lực lượng Công an)
Thủ tục hành chính cấp độ 2
2
Giải quyết tố cáo không thuộc lĩnh vực tố tụng hình sự của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân (phải là cán bộ thuộc biên chế của lực lượng Công an)
Thủ tục hành chính cấp độ 2
3
Đăng ký thường trú
Thủ tục hành chính cấp độ 2
4
Xóa đăng ký thường trú
Thủ tục hành chính cấp độ 2
5
Đăng ký tạm trú
Thủ tục hành chính cấp độ 2
6
Lưu trú và tiếp nhận lưu trú tại Công an cấp xã
Thủ tục hành chính cấp độ 2
7
Gia hạn tạm trú
Thủ tục hành chính cấp độ 2
8
Khai báo tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam bằng Phiếu khai báo tạm trú
Thủ tục hành chính cấp độ 2
9
Cấp giấy thông hành xuất, nhập cảnh vùng biên giới cho công dân Việt Nam thường trú tại các xã, phường, thị trấn tiếp giáp đường biên giới Việt Nam – Trung Quốc ở Công an cấp xã
Thủ tục hành chính cấp độ 2
10
Thông báo khai báo vũ khí thô sơ tại Công an xã, phường, thị trấn
Thủ tục hành chính cấp độ 2
11
Tách hộ
Thủ tục hành chính cấp độ 2
12
Điều chỉnh thông tin về cư trú trong Cơ sở dữ liệu về cư trú
Thủ tục hành chính cấp độ 2
13
Khai báo thông tin về cư trú đối với người chưa đủ điều kiện đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú
Thủ tục hành chính cấp độ 2
14
Xác nhận thông tin về cư trú
Thủ tục hành chính cấp độ 2
15
Xóa đăng ký tạm trú
Thủ tục hành chính cấp độ 2
16
Trình báo mất hộ chiếu phổ thông
Thủ tục hành chính cấp độ 2
17
Khai báo tạm vắng
Thủ tục hành chính cấp độ 1
18
Thông báo lưu trú
Thủ tục hành chính cấp độ 1