Danh sách 47 thủ tục hành chính
  • Cục quản lý xuất nhập cảnh
STT Tiêu đề Mức độ
1
Cấp thị thực điện tử theo đề nghị của cơ quan, tổ chức
Thủ tục hành chính cấp độ 4
2
Kiểm tra, xét duyệt nhân sự, cấp phép nhập cảnh cho người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam qua giao dịch điện tử tại Cổng thông tin điện tử về xuất nhập cảnh
Thủ tục hành chính cấp độ 4
3
Cấp thị thực điện tử theo đề nghị của người nước ngoài
Thủ tục hành chính cấp độ 3
4
Cấp hộ chiếu phổ thông không gắn chíp điện tử ở trong nước
Thủ tục hành chính cấp độ 2
5
Trình báo mất hộ chiếu phổ thông
Thủ tục hành chính cấp độ 2
6
Cấp Giấy xác nhận nhân sự của công dân Việt Nam ở nước ngoài
Thủ tục hành chính cấp độ 2
7
Cấp thẻ ABTC (lần đầu) cho doanh nhân Việt Nam tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an
Thủ tục hành chính cấp độ 2
8
Cấp lại thẻ ABTC cho doanh nhân Việt Nam tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an
Thủ tục hành chính cấp độ 2
9
Trình báo mất thẻ ABTC
Thủ tục hành chính cấp độ 2
10
Hủy tài khoản điện tử trong trường hợp cơ quan, tổ chức có tài khoản đề nghị bằng văn bản
Thủ tục hành chính cấp độ 2
11
Đăng ký tài khoản điện tử
Thủ tục hành chính cấp độ 2
12
Cấp giấy miễn thị thực cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài và thân nhân tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an
Thủ tục hành chính cấp độ 2
13
Cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an
Thủ tục hành chính cấp độ 2
14
Cấp thị thực cho người nước ngoài tại Việt Nam
Thủ tục hành chính cấp độ 2
15
Gia hạn tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam
Thủ tục hành chính cấp độ 2
16
Cấp thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam
Thủ tục hành chính cấp độ 2
17
Cấp giấy phép xuất, nhập cảnh cho người không quốc tịch cư trú tại Việt Nam
Thủ tục hành chính cấp độ 2
18
Kiểm tra, xét duyệt nhân sự, cấp phép nhập cảnh cho người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an
Thủ tục hành chính cấp độ 2
19
Cấp hộ chiếu phổ thông có gắn chíp điện tử ở trong nước
Thủ tục hành chính cấp độ 2
20
Khôi phục giá trị sử dụng hộ chiếu phổ thông
Thủ tục hành chính cấp độ 2
  • Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
STT Tiêu đề Mức độ
1
Khai báo tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam qua Trang thông tin điện tử
Thủ tục hành chính cấp độ 3
2
Cấp hộ chiếu phổ thông không gắn chíp điện tử ở trong nước
Thủ tục hành chính cấp độ 2
3
Cấp lại hộ chiếu phổ thông
Thủ tục hành chính cấp độ 2
4
Sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông
Thủ tục hành chính cấp độ 2
5
Trình báo mất hộ chiếu
Thủ tục hành chính cấp độ 2
6
Cấp giấy xác nhận nhân sự của công dân Việt Nam ở nước ngoài
Thủ tục hành chính cấp độ 2
7
Cấp giấy thông hành nhập, xuất cảnh cho công dân Việt Nam sang du lịch các tỉnh, thành phố biên giới Trung Quốc tiếp giáp với Việt Nam tại Công an cấp tỉnh
Thủ tục hành chính cấp độ 2
8
Cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam tại Công an cấp tỉnh
Thủ tục hành chính cấp độ 2
9
Cấp thị thực cho người nước ngoài tại Việt Nam
Thủ tục hành chính cấp độ 2
10
Gia hạn tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam
Thủ tục hành chính cấp độ 2
11
Cấp thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam
Thủ tục hành chính cấp độ 2
12
Cấp đổi thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam tại Công an cấp tỉnh
Thủ tục hành chính cấp độ 2
13
Cấp lại thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam tại Công an cấp tỉnh
Thủ tục hành chính cấp độ 2
14
Cấp giấy phép vào khu vực cấm, khu vực biên giới cho người nước ngoài tại Công an cấp tỉnh
Thủ tục hành chính cấp độ 2
15
Cấp giấy phép xuất nhập cảnh cho người không quốc tịch cư trú tại Việt Nam
Thủ tục hành chính cấp độ 2
16
Cấp hộ chiếu phổ thông có gắn chíp điện tử ở trong nước
Thủ tục hành chính cấp độ 2
17
Khôi phục giá trị sử dụng hộ chiếu phổ thông
Thủ tục hành chính cấp độ 2
  • Cục quản lý xuất nhập cảnh hoặc cơ quan quản lý xuất nhập cảnh, Công an Tỉnh, Thành phố trực thuộc trung ương nơi có cửa khẩu đường bộ, đường sắt, cảng biển
  • Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an Tỉnh có chung đường biên giới với Lào
  • Phòng quản lý xuất nhập cảnh Công an Tỉnh nơi công dân Lào nhập cảnh
  • Phòng xuất nhập cảnh, Công an Tỉnh có chung đường biên giới Campuchia
  • Công an cấp huyện
  • Công an xã