Ủy ban Về các vấn đề xã hội thẩm tra sơ bộ Dự án Luật phòng, chống ma túy (sửa đổi)

30/09/2020
Chiều 29/9/2020, tại Hà Nội, Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội tiếp tục Phiên họp toàn thể lần thứ 18, thảo luận, cho ý kiến về dự án Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi).

Tại phiên họp, thừa ủy quyền của Chính phủ, Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã trình bày Tờ trình về dự án Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi). Theo đó, Luật Phòng, chống ma túy năm 2000 (sửa đổi, bổ sung năm 2008) đã tạo hành lang pháp lý cho công tác phòng, chống ma túy, góp phần quan trọng trong công cuộc đấu tranh phòng, chống ma túy, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội.

Thừa ủy quyền của Chính phủ, Thứ trưởng Lê Quý Vương trình bày Tờ trình tại phiên họp.


Việc triển khai thi hành Luật Phòng, chống ma túy đạt được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực quản lý nhà nước về phòng, chống ma túy; nhận thức của cán bộ, công chức các cấp và đông đảo người dân trong xã hội về tác hại của ma túy và trách nhiệm của mỗi cơ quan, tổ chức, cá nhân được nâng lên; công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy đã huy động được sự tham gia của nhiều cấp, nhiều ngành, đông đảo quần chúng; công tác cai nghiện có nhiều đổi mới; công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy đạt được nhiều kết quả; phát hiện, điều tra khám phá nhiều tổ chức, đường dây tội phạm sản xuất, mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy trong nước và xuyên quốc gia, thu giữ khối lượng lớn chất ma túy...

Việc ban hành và thực hiện hiệu quả Luật Phòng, chống ma túy đã thể hiện trách nhiệm quốc tế của Việt Nam trong thực thi các Công ước quốc tế về phòng, chống ma túy cũng như các Nghị quyết liên quan của Liên Hợp Quốc. Tuy nhiên, Luật Phòng, chống ma túy được ban hành từ lâu nên đã bộc lộ những hạn chế, bất cập; một số nội dung không thống nhất, đồng bộ với Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự, Luật Xử lý vi phạm hành chính, Luật Tổ chức Cơ quan điều tra hình sự... nên đã ảnh hưởng đến hiệu quả công tác phòng, chống ma túy.

Thứ trưởng Lê Quý Vương nhấn mạnh, mặt khác, do sự phát triển nhanh và đa dạng của nền kinh tế, đời sống văn hóa - xã hội nên một số quan hệ xã hội mới liên quan đến phòng, chống ma túy xuất hiện nhưng chưa có quy định điều chỉnh để phù hợp với thực tiễn. Căn cứ vào Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Chỉ thị số 36 ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về "tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy", Chỉ thị số 25 ngày 05/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về "tăng cường công tác phòng, chống và cai nghiện ma túy trong tình hình mới" và xuất phát từ thực tiễn công tác phòng, chống ma túy trong tình hình hiện nay, việc sửa đổi Luật là hết sức cần thiết.

Đồng chí Thứ trưởng cho biết, việc xây dựng Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi) nhằm tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật, phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, cơ quan, tổ chức, cá nhân trong công tác phòng, chống ma túy. Trong đó, lực lượng Công an nhân dân là nòng cốt, chủ trì công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; nâng cao nguồn lực cho công tác phòng, chống ma túy; quản lý tốt người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy, góp phần ngăn chặn, đấu tranh, từng bước loại trừ tệ nạn ma túy, tội phạm ma túy ra khỏi đời sống xã hội; ngăn chặn có hiệu quả nguồn ma túy thẩm lậu vào trong nước...

Các đại biểu thảo luận tại phiên họp.

 

Dự thảo Luật được xây dựng trên cơ sở kế thừa Luật Phòng, chống ma túy năm 2000 (sửa đổi, bổ sung năm 2008) và cụ thể hóa 3 nhóm chính sách được Chính phủ thông qua trong đề nghị xây dựng dự án Luật. Gồm 8 chương, 69 điều, dự thảo Luật tăng 13 điều so với Luật hiện hành, trong đó có 15 điều mới; sửa đổi, bổ sung 47 điều, giữ nguyên 7 điều.

Thảo luận tại phiên họp, các đại biểu Quốc hội cho rằng, Luật Phòng, chống ma túy thời gian qua rất có hiệu lực trong quá trình thực hiện; lực lượng Công an nhân dân, Bộ đội Biên phòng đóng góp hết sức tích cực... song tình trạng tội phạm ma túy ngày càng gia tăng, phức tạp. Các đại biểu đều nhất trí về việc sửa đổi luật là hết sức cần thiết để luật có hiệu lực triệt để, khắc phục những khó khăn hiện nay và đáp ứng tốt yêu cầu phòng, chống ma túy trong thời gian tới.

Các đại biểu cũng bày tỏ phải làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu địa phương, đơn vị trong phòng, chống ma túy; đồng thời nên bổ sung trách nhiệm của cộng đồng, dòng họ trong phòng, chống ma túy, bởi những người trong cùng gia đình, dòng họ có cách giúp đỡ người cai nghiện ma túy rất tốt.

Thay mặt Ban soạn thảo, Thứ trưởng Lê Quý Vương trân trọng cảm ơn ý kiến đóng góp của các đại biểu và khẳng định Ban soạn thảo sẽ nghiên cứu, tiếp thu, hoàn thiện dự án Luật. Đồng chí Thứ trưởng bày tỏ mong muốn Cơ quan thẩm tra và các đại biểu quốc hội tiếp tục quan tâm, cho ý kiến đóng góp để dự án Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi) sau khi ban hành có hiệu lực tốt hơn, đảm bảo chế tài mạnh mẽ hơn...
 

 

Quỳnh Như
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website