Bộ trưởng Tô Lâm dự Hội nghị sơ kết công tác an ninh mạng 6 tháng đầu năm 2016

13/07/2016
Ngày 13/7/2016, tại Hà Nội, Cục An ninh mạng tổ chức Hội nghị sơ kết công tác an ninh mạng 6 tháng đầu năm 2016, triển khai chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2016. Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo.

Trung tướng Hoàng Phước Thuận, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục An ninh mạng chủ trì Hội nghị.

6 tháng đầu năm 2016, trong bối cảnh tình hình an ninh, trật tự có nhiều khó khăn, thách thức, thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Cục An ninh mạng đã triển khai đồng bộ các mặt công tác bảo vệ an ninh hệ thống mạng thông tin quốc gia, bảo đảm an ninh, trật tự các sự kiện chính trị quan trọng tại Việt Nam, trọng tâm là Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; đấu tranh vô hiệu hóa mọi âm mưu, hoạt động sử dụng không gian mạng xâm phạm an ninh quốc gia của các thế lực thù địch, phản động. Chủ động nắm chắc tình hình an ninh mạng, dự báo sát, kịp thời những phức tạp nảy sinh; kịp thời tham mưu cho Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ các giải pháp về đảm bảo an ninh thông tin, an ninh mạng, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, chủ quyền quốc gia trên không gian mạng.

Với những thành tích đạt được trong 6 tháng đầu năm 2016, Cục An ninh mạng có 01 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 03 tập thể, 07 cá nhân được Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen; 02 cá nhân được Chánh Văn phòng Bộ Công an tặng Bằng khen; 01 cá nhân vinh danh trong 10 gương mặt thanh niên Việt Nam 2016...

 

 
Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị.


Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm biểu dương, chúc mừng những thành tích, chiến công của Cục An ninh mạng trong 6 tháng đầu năm 2016.

Chỉ đạo nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu Cục An ninh mạng tiếp tục nâng cao chất lượng công tác nắm, phân tích, dự báo đúng tình hình; chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước những chủ trương, giải pháp đảm bảo an ninh thông tin, an ninh mạng. Tăng cường phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, Công an các đơn vị, địa phương, tổ chức hợp đồng tác chiến tốt với các đơn vị chức năng của Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Quốc phòng trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với các hoạt động sử dụng không gian mạng xâm phạm an ninh quốc gia. Tham mưu, đề xuất, xây dựng, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật và văn bản chỉ đạo của lãnh đạo các cấp trên lĩnh vực viễn thông, internet. Thúc đẩy công tác tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng và phát triển các giải pháp bảo đảm an ninh thông tin, an ninh mạng. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế về an ninh thông tin, an ninh mạng.

Chú trọng công tác xây dựng Đảng; tổ chức quán triệt, xây dựng chương trình hành động và triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015 - 2020; tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay, Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới"... Chủ động làm tốt công tác xây dựng lực lượng, tổ chức cán bộ; quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sỹ. Tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng ủy, lãnh đạo Cục và toàn đơn vị, trong đó cần phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của các cấp lãnh đạo chỉ huy, xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, lãnh thổ, lợi ích, an ninh quốc gia trên không gian mạng trong tình hình mới.

 

Kim Anh
Tìm kiếm

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ CÔNG AN

Địa chỉ: 44 Yết Kiêu - Hoàn Kiếm - Hà Nội.
Điện thoại: 069.2343647.
www.mps.gov.vn hoặc www.bocongan.gov.vn