Bộ trưởng Tô Lâm gửi Thư chúc mừng Cục Đào tạo nhân dịp kỷ niệm 45 năm Ngày thành lập

05/01/2019
Nhân dịp kỷ niệm 45 năm Ngày thành lập Cục Đào tạo (06/01/1974 – 06/01/2019), Thượng tướng, GS.TS Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đã gửi Thư chúc mừng tới tập thể các thế hệ cán bộ, chiến sỹ Cục Đào tạo. Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an trân trọng giới thiệu toàn văn Thư chúc mừng của đồng chí Bộ trưởng.

Thân gửi các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Cục Đào tạo!

Nhân dịp kỷ niệm 45 năm thành lập Cục Đào tạo - Bộ Công an, tôi thân ái gửi tới các đồng chí và gia đình lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất!

Trong suốt 45 năm qua (1974 - 2019), bám sát các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an về phát triển giáo dục - đào tạo, các thế hệ cán bộ, chiến sỹ Cục Đào tạo đã đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, từng bước đưa công tác giáo dục - đào tạo trong Công an nhân dân (CAND) phát triển lên tầm cao mới, hòa nhập với tiến trình đổi mới chung của nền giáo dục quốc dân, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu xây dựng lực lượng CAND chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; góp phần bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, phục vụ thắng lợi sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, tôi biểu dương và chúc mừng những thành tích, chiến công của Cục Đào tạo qua 45 năm xây dựng và phát triển.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ giáo dục - đào tạo của toàn Ngành, xây dựng lực lượng CAND thực sự là “thanh bảo kiếm của Đảng”, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, Cục Đào tạo cần chủ động tham mưu với Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; thống nhất quản lý nhà nước về giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong lực lượng Công an; nghiên cứu, đề xuất chủ trương, phương hướng, quy hoạch, kế hoạch và biện pháp công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; đổi mới, sắp xếp hệ thống các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng trong CAND; đổi mới công tác tuyển sinh; cải tiến chương trình, nội dung, phương pháp dạy và học; chú trọng giáo dục lý tưởng, giáo dục truyền thống, đạo đức cách mạng, năng lực sáng tạo và kỹ năng thực hành; xây dựng đội ngũ giáo viên, giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục đủ về số lượng và đảm bảo về năng lực, tăng cường hợp tác, tranh thủ tối đa các nguồn lực để nâng cao chất lượng công tác giáo dục, đào tạo trong CAND.

Chúc các đồng chí luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công! 

Chào thân ái và quyết thắng!

 

Thượng tướng, GS.TS Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an
Tìm kiếm

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ CÔNG AN

Địa chỉ: 44 Yết Kiêu - Hoàn Kiếm - Hà Nội.
Điện thoại: 069.2343647.
www.mps.gov.vn hoặc www.bocongan.gov.vn