Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng làm việc với Ban Cán sự Đảng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

09/05/2019
Sáng 09/5/2019, tại Hà Nội, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương (TW) về phòng, chống tham nhũng (PCTN) do Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo TW về PCTN, Trưởng Đoàn công tác đã có buổi làm việc với Ban Cán sự Đảng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) về công tác PCTN.

Tham gia Đoàn công tác có đồng chí Phạm Gia Túc, Phó Trưởng Ban Nội chính TW, Phó Trưởng Đoàn công tác... 

Tiếp Đoàn, về phía Bộ NN&PTNT, có đồng chí Nguyễn Xuân Cường, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng; các đồng chí trong Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo các đơn vị chức năng có liên quan...

Đại tướng Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.


Tại buổi làm việc, Báo cáo của Ban Cán sự Đảng Bộ NN&PTNT và Báo cáo của Tổ giúp việc thuộc Đoàn công tác nêu rõ: Trong những năm qua, Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ NN&PTNT đã quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về PCTN. Nổi bật, đã quan tâm chỉ đạo tổ chức triển khai, thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về PCTN, nhất là Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW 3 (Khóa X); Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo TW về PCTN tại Hội nghị toàn quốc về PCTN đến tất cả cán bộ, đảng viên. Đã ban hành Nghị quyết lãnh đạo về “PCTN vặt” theo Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo; Chỉ thị về việc đẩy mạnh phòng ngừa, phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng; Kế hoạch thực hiện công tác PCTN đến năm 2020... Trên cơ sở đó, các đảng bộ, chi bộ đã xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện.

Ban hành và thực hiện nghiêm túc các quy định về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và công tác dân vận trong các cơ quan hành chính; thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp; chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công nhân, viên chức.

Ban Cán sự Đảng Bộ NN&PTNT đã tích cực rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy và hoạt động của các cơ quan, đơn vị, tinh giản đầu mối, giảm thủ tục hành chính... Đồng thời, triển khai nhiều biện pháp để thực hiện công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình trong hoạt động công vụ; triển khai cơ chế một cửa liên thông; đơn giản hóa chế độ báo cáo; tăng cường đổi mới công nghệ quản lý. Tham mưu ban hành và ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, trong đó chú trọng đến quy định về công khai, minh bạch, định mức, tiêu chuẩn nhằm quản lý, sử dụng hiệu quả tài sản công, giảm chi tiêu thường xuyên, quản lý chặt chẽ việc chi tiêu nội bộ.

Đồng chí Nguyễn Xuân Cường, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT phát biểu tại buổi làm việc.


Tại buổi làm việc, các đại biểu cơ bản nhất trí, bày tỏ sự đồng tình đối với Báo cáo của Ban Cán sự Đảng Bộ NN&PTNT, Báo cáo của Tổ giúp việc thuộc Đoàn công tác, đồng thời phát biểu, bổ sung một số vấn đề liên quan để đánh giá chính xác, toàn diện hơn, góp phần nâng cao hiệu quả công tác PCTN nói chung trong thời gian tới...

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Đại tướng Tô Lâm nhấn mạnh, mặc dù Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong PCTN; tuy nhiên, tình hình tham nhũng tiếp tục diễn biến phức tạp, vẫn là một thử thách lớn; nhiệm vụ PCTN vẫn còn rất nặng nề. Đại tướng Tô Lâm đề nghị Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ, cấp ủy lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ NN&PTNT không được chủ quan, thỏa mãn với kết quả đạt được; nhận diện rõ nguy cơ, nhận thức sâu sắc mục tiêu, quan điểm của Đảng và Nhà nước về PCTN; khắc phục những tồn tại, hạn chế, tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong PCTN.

Đồng chí Đại tướng đề nghị, Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ, cấp ủy lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ NN&PTNT tiếp tục chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về PCTN. Bám sát mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp của Đảng và Nhà nước, xác định rõ trọng tâm, trọng điểm của công tác PCTN trong ngành Nông nghiệp; chống tư tưởng chủ quan; tích cực chủ động hơn nữa trong các nhiệm vụ, giải pháp PCTN.

Toàn cảnh buổi làm việc.


Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về PCTN, để thấy rõ quyết tâm của Đảng, Nhà nước; nhận thức được việc chỉnh đốn Đảng, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên sai phạm, không làm “chậm lại” sự phát triển, mà ngược lại làm tăng nguồn lực, tạo sức mạnh của bộ máy và đội ngũ cán bộ, tạo tính tự giác, thống nhất cao về ý chí và hành động trong cán bộ, đảng viên.

Tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn xử lý nghiêm những người có hành vi tham nhũng, người bao che tham nhũng. Có cơ chế bảo vệ, khen thưởng, động viên kịp thời những người tích cực, dũng cảm đấu tranh chống tham nhũng. Thực hiện nghiêm quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong công tác PCTN. Quán triệt phương châm phòng ngừa chặt chẽ, ngăn chặn từ gốc, phát hiện từ sớm, xử lý từ đầu, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn...

Tiếp tục thực hiện tốt việc sắp xếp, tinh giản bộ máy, cải cách hành chính, công tác cán bộ, tiết kiệm chi tiêu ngân sách, sử dụng tài sản công. Thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, khắc phục tính hình thức của việc kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập, trách nhiệm giải trình trong thực thi công vụ...

 


 

Kim Anh - Trần Xuân
Tìm kiếm

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ CÔNG AN

Địa chỉ: 44 Yết Kiêu - Hoàn Kiếm - Hà Nội.
Điện thoại: 069.2343647.
www.mps.gov.vn hoặc www.bocongan.gov.vn