Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh Bắc Kạn lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

12/08/2020
Sáng 12/8/2020, Đảng bộ Công an tỉnh Bắc Kạn tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025. Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Nguyễn Văn Du, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn dự và chỉ đạo Đại hội.
 
Thứ trưởng Bùi Văn Nam; đồng chí Nguyễn Văn Du tặng quà kỷ niệm chúc mừng Đại hội.

 

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn, Ban Thường vụ, Đảng bộ Công an tỉnh Bắc Kạn đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện các mặt công tác, giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; quan tâm công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, nội bộ luôn đoàn kết thống nhất; hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ mà nhiệm kỳ đã đề ra…
 
Nổi bật, Đảng bộ Công an tỉnh Bắc Kạn đã triển khai thực hiện nghiêm túc chủ trương xây dựng lực lượng Công an tỉnh cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy Công an tỉnh tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tăng cường cơ sở theo hướng “Tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”; phát huy năng lực, trách nhiệm của cán bộ đảng viên theo phương châm “một người làm nhiều việc, một việc chỉ giao cho một người”. Bảo vệ an ninh, an toàn các sự kiện chính trị quan trọng, giải quyết ổn định các vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự (ANTT), góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường an ninh, an toàn, lành mạnh để xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Bắc Kạn…
 
Thứ trưởng Bùi Văn Nam phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

 

Bên cạnh đó, Đảng bộ Công an tỉnh Bắc Kạn đã triển khai đồng bộ các biện pháp, giải pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; tổ chức 17 đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm. Tỷ lệ điều tra khám phá án chung đạt 90,4%, án đặc biệt nghiệm trọng đạt 98,6%; công tác nghiệp vụ cơ bản tiếp tục được quan tâm chỉ đạo và có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao hiệu quả công tác nắm tình hình, phát hiện, phòng ngừa, đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Hoạt động quản lý nhà nước về ANTT được tăng cường, tai nạn giao thông giảm cả ba tiêu chí; công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ được đảm bảo; phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc có sự đổi mới toàn diện cả về nội dung, phương pháp thực hiện gắn với các phong trào thi đua yêu nước, tạo hiệu ứng tích cực, phát huy vai trò người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, chức sắc trong tôn giáo...

Các đại biểu tham dự Đại hội.

 

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Thứ trưởng Bùi Văn Nam; đồng chí Nguyễn Văn Du nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương và ghi nhận những kết quả, thành tích mà Đảng bộ Công an tỉnh Bắc Kạn đạt được trong nhiệm kỳ qua.
 
Đồng tình với phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ Công an tỉnh Bắc Kạn; Thứ trưởng Bùi Văn Nam đề nghị Đảng bộ Công an tỉnh Bắc Kạn tiếp tục tham mưu Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn đẩy mạnh triển khai Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016-2025, định hướng đến năm 2030. 
 
Đảng bộ Công an tỉnh Bắc Kạn cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của Đảng ủy Công an Trung ương và Tỉnh ủy Bắc Kạn về bảo đảm ANTT, về công tác xây dựng lực lượng Công an nhân dân, nhất là nghiên cứu, tập trung triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 51 về “Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia”, khẩn trương xây dựng các kế hoạch, chương trình hành động, đề ra các giải pháp thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội...
 
Các đại biểu tiến hành biểu quyết và bỏ phiếu tại Đại hội.

 

Tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội để làm giảm tội phạm hình sự, triệt tiêu các điều kiện nảy sinh tội phạm, nâng tỷ lệ giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố; rà soát đấu tranh mạnh để trấn áp, triệt xóa, không để tồn tại các băng, nhóm tội phạm hoạt động trên địa bàn; đấu tranh, trấn áp mạnh với tội phạm ma túy... Đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về ANTT, nhất là quản lý xuất nhập cảnh, người nước ngoài; làm tốt công tác thu hồi triệt để vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; xây dựng dữ liệu quốc gia về dân cư và công tác cải cách hành chính.
 
Thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc về xây dựng Đảng; nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng; xây dựng cơ sở Đảng, cấp ủy và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu ở từng chi bộ và mỗi đảng viên, gắn bó chặt chẽ, mật thiết với nhân dân... Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ” gắn với phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, phong trào “Học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân”... 
 
Thứ trưởng Bùi Văn Nam; đồng chí Nguyễn Văn Du tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh Bắc Kạn, nhiệm kỳ 2020-2025.
 

 

Sa Vỹ
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website