Đại hội Đảng bộ Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

30/08/2020
Sáng 30/8/2020, tại Hà Nội, Đảng bộ Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (CSCĐ) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo.
Thứ trưởng Lê Quốc Hùng tặng hoa chúc mừng Đại hội.


Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Bộ Tư lệnh CSCĐ luôn phát huy truyền thống Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, làm tốt công tác tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo toàn hệ lực lượng CSCĐ vượt mọi khó khăn, gian khổ, lập nhiều chiến công xuất sắc trên các mặt công tác. Mặc dù tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp làm ảnh hưởng đến đời sống kinh tế- xã hội, tội phạm ngày càng tinh vi, manh động liều lĩnh, sẵn sàng chống trả lại lực lượng làm nhiệm vụ, song dưới sự lãnh đạo của Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Đảng uỷ, lãnh đạo Bộ Tư lệnh CSCĐ đã lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ công tác trọng tâm, đột xuất. Làm tốt vai trò tham mưu cho các cấp lãnh đạo, phối hợp với các ngành, lực lượng chủ động phòng ngừa, tấn công làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

 

Các đại biểu tham dự Đại hội.


Các cấp uỷ, tổ chức Đảng của Bộ Tư lệnh CSCĐ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc về tình hình, nguyên nhân, nhận diện những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ, tự soi mình, tự sửa chữa khuyết điểm; nâng cao vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp uỷ, đơn vị.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng phát biểu tại Đại hội.


Phát biểu tại Đại hội, thay mặt Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng ghi nhận, biểu dương những thành tích, kết quả mà Đảng bộ Bộ Tư lệnh CSCĐ đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

 

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tư lệnh CSCĐ nhiệm kỳ 2020 - 2025.


Trong những năm tới, do tác động của tình hình thế giới và khu vực, vấn đề an ninh mạng, an ninh phi truyền thống có nhiều diễn biến khó lường. Âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động ngày càng nguy hiểm. Tình hình tội phạm diễn biến phức tạp, nhiệm vụ của lực lượng CSCĐ sẽ nặng nề và phức tạp hơn.

Trước tình đó, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng yêu cầu Đảng bộ Bộ Tư lệnh CSCĐ cần tiếp tục quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương của Trung ương Đảng, của Đảng ủy Công an Trung ương về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân, nhất là lực lượng CSCĐ. Trọng tâm là việc tổ chức lực lượng, phương tiện tham gia Lễ xuất quân và diễn tập thực binh phương án bảo vệ an ninh, trật tự Hội nghị cấp cao ASEM lần thứ 37 và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, bầu cử Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.
 

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng tặng hoa chúc mừng các đồng chí trúng cử vào Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tư lệnh CSCĐ nhiệm kỳ 2020 - 2025.


Đảng bộ Bộ Tư lệnh CSCĐ chủ động dự báo sớm, đánh giá đúng tình hình, nhận diện rõ các nguy cơ, mối đe dọa đến an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; kịp thời tham mưu với Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; ngăn chặn, đẩy lùi và làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động…

Tiếp tục phát huy hiệu quả hoạt động của tổ chức bộ máy mới; mỗi cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ, chiến sỹ phải nêu cao ý chí chiến đấu, thường xuyên tự soi, tự sửa, tự tu dưỡng, rèn luyện, coi đây là việc làm thường xuyên. Nghiêm túc, thẳng thắn đánh giá, nhận diện, đề ra các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao tự phê bình và phê bình, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng; nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện đạo đức, lối sống, kỷ cương, kỷ luật. “Các cấp ủy Đảng phải tăng cường hơn nữa công tác quản lý cán bộ; nắm bắt tư tưởng, quan tâm đời sống cán bộ, chiến sỹ; sớm phát hiện những sai phạm, lệch lạc để uốn nắn kịp thời, không để kéo dài, dẫn đến vi phạm kỷ luật Đảng, kỷ luật Ngành. Thực hiện có hiệu quả công tác rà soát, sắp xếp bố trí đội ngũ cán bộ theo Quy định số 02-Qđi/ĐUCA ngày 22/8/2019 của Đảng ủy Công an Trung ương về khung tiêu chuẩn, tiêu chí bố trí cán bộ ở 4 cấp Công an”, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh.
 

Toàn cảnh Đại hội.


Tại Đại hội, các đại biểu đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tư lệnh CSCĐ nhiệm kỳ 2020 – 2025; bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. 

 

Minh Thành
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website