Đại tướng Tô Lâm dự, chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025

14/10/2020
Sáng 14/10/2020, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội nghị - Văn hóa tỉnh. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Cùng dự Đại hội có các đồng chí lãnh đạo đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương; đại diện các tỉnh: Sơn La, Lai Châu, Nam Định và Quảng Ninh

Về phía tỉnh Điện Biên có các đồng chí: Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa XIII, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng; Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Mùa A Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ cùng 349 đại biểu đại diện cho trên 40.000 đảng viên thuộc 14 Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy. 

Các đại biểu dự khai mạc Đại hội.

 

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh: Đại hội là sự kiện chính trị quan trọng, có ý nghĩa to lớn đối với Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên nhằm đánh giá một cách khách quan, toàn diện tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đại hội lần này có nhiệm vụ: Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII; thảo luận, quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của nhiệm kỳ 2020 - 2025; thảo luận, đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; lựa chọn những đồng chí thực sự tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực lãnh đạo, có tinh thần quyết tâm đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV để lãnh đạo Đảng bộ, quân và nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện thắng lợi mục tiêu to lớn mà Đại hội sẽ quyết định.

Đồng chí Trần Văn Sơn phát biểu khai mạc Đại hội. 

 

Báo cáo chính trị Đại hội nêu rõ: Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực và trong nước có những diễn biến phức tạp, có cả những thời cơ, thuận lợi, khó khăn và thách thức đan xen. Nhiệm kỳ qua, có 18 nhóm chỉ tiêu ước đạt và vượt so với Nghị quyết đề ra. Nổi bật là kinh tế tiếp tục tăng trưởng và phát triển, tốc độ tăng trưởng GRDP giai đoạn 2016 - 2020 đạt hơn 6,8%/năm; GRDP bình quân đầu người năm 2020 đạt hơn 38 triệu đồng/người/năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới bước đầu đạt được những kết quả quan trọng. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2020 đạt hơn 1.200 tỷ đồng, tăng gấp 1,44 lần so với năm 2015; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được chú trọng, quan tâm đầu tư; toàn tỉnh có gần 40 xã đạt và cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới; tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, bình quân 3,49%/năm. Hoạt động du lịch tiếp tục đà phát triển. Văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến rõ nét. Đời sống nhân dân từng bước được nâng lên, các vấn đề xã hội tiếp tục được quan tâm, chỉ đạo giải quyết đạt kết quả. Tình hình chính trị ổn định, quốc phòng - an ninh được đảm bảo; quan hệ đối ngoại được mở rộng; khối đại đoàn kết dân tộc được tăng cường; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả quan trọng. 

Toàn cảnh Đại hội.

 

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Đại tướng Tô Lâm biểu dương và chúc mừng những thành tựu mà Đảng bộ tỉnh Điện Biên đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua; đồng thời thống nhất cao với những nội dung của các văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Đại tướng Tô Lâm nhấn mạnh, nhiệm kỳ tới, tỉnh Điện Biên cần tập trung xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, phương pháp công tác của các cấp ủy đảng; đồng thời đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, công vụ và hiện đại hóa hành chính; nâng cao năng lực quản trị và hành chính công cấp tỉnh. Tiếp tục xây dựng và tăng cường khối đại đoàn kết của nhân dân các dân tộc trong tỉnh trên cơ sở thực hiện có hiệu quả công tác dân tộc và tôn giáo, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, vận động đồng bào thực hiện tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; phát huy vai trò người có uy tín trong truyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần bảo vệ vững chắc đường biên mốc giới và giữ gìn an ninh, trật tự, biên giới quốc gia. 

 Đại tướng Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

 

Đại tướng Tô Lâm cũng khẳng định vai trò, vị trí chiến lược của tỉnh Điện Biên trong an ninh - quốc phòng của Tổ quốc. Vì vậy, Điện Biên cần tập trung công tác giảm nghèo bền vững, tiếp tục kế thừa kinh nghiệm triển khai hỗ trợ làm nhà ở cho hộ nghèo ở 02 huyện Mường Nhé và Nậm Pồ, để tổ chức nhân rộng việc triển khai hỗ trợ làm nhà ở cho các hộ nghèo trong toàn tỉnh, phấn đấu 100% hộ nghèo trong tỉnh chưa có nhà ở kiên cố được hỗ trợ xây dựng nhà ở trong nhiệm kỳ mới; quan tâm thực hiện các chính sách an sinh xã hội; thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án, dự án xóa đói, giảm nghèo; giúp người dân vững tâm an cư, lập nghiệp, giữ gìn nơi “phên dậu”, kiến thiết biên cương vững chắc của Tổ quốc...

*Chiều cùng ngày, Đại hội sẽ tiến hành Thảo luận Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa XIII, dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV; Bầu và công bố kết quả bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới. Đồng thời, Ban Chấp hành khóa mới sẽ họp lần thứ nhất.

*Trước đó, chiều 13/10/2020, Đoàn công tác dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 do Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn đã đến đặt vòng hoa, dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Quốc gia A1, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

 
 
 
 
 
Đại tướng Tô Lâm cùng Đoàn công tác dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đặt vòng hoa, dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Quốc gia A1.

 

 

Thu Trang - Thành Trung
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website