Đảm bảo sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng trên các mặt công tác của lực lượng Công an tỉnh Bình Định

30/07/2020
Ngày 30/7/2020, Đảng bộ Công an tỉnh Bình Định tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định và Trung tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Báo cáo chính trị tại Đại hội nêu rõ: Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh Bình Định đã làm tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, tranh thủ sự phối hợp của các ngành, các cấp và sự giúp đỡ to lớn của nhân dân, chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XIII, góp phần quan trọng tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Toàn cảnh Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh Bình Định. 


Trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng bộ Công an tỉnh Bình Định đã triển khai nhiều phương án, kế hoạch nghiệp vụ, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời các vấn đề nổi lên trên địa bàn tỉnh; không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; công tác phòng, chống tội phạm được quan tâm chỉ đạo quyết liệt, mang lại kết quả tích cực. Qua 05 năm, tỷ lệ phạm pháp hình sự đã giảm 41,38%; tỷ lệ điều tra, khám phá án chung đạt hơn 79%; án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng được điều tra, khám phá 100%...  Bên cạnh đó, công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được chú trọng, phong trào thi đua trong toàn lực lượng được phát động mạnh mẽ, tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ được giao, đã đạt và vượt các chỉ tiêu quan trọng mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XIII đã đề ra...

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lương Tam Quang ghi nhận, đánh giá cao những thành tích, kết quả đạt được của cán bộ, đảng viên Đảng bộ Công an tỉnh Bình Định trong nhiệm kỳ qua. Bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi với những thành tích và kết quả mà Đảng bộ Công an tỉnh Bình Định đã đạt được nhưng đồng chí Thứ trưởng cũng đề nghị cần thẳng thắn nhìn nhận lại những tồn tại, hạn chế mà Báo cáo chính trị và Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ qua đã nêu để nghiêm túc đánh giá, tìm ra nguyên nhân và giải pháp, kiên quyết khắc phục những tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ tới.

 

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an,
Thứ trưởng Lương Tam Quang phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.


Thứ trưởng Lương Tam Quang nêu rõ, thời gian tới, lực lượng Công an nhân dân nói chung và Công an tỉnh Bình Định sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức mới, đòi hỏi Đảng bộ Công an tỉnh Bình Định phải tiếp tục phát huy những thành tích, kinh nghiệm, nỗ lực với quyết tâm và trách nhiệm cao nhất để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của tình hình mới.

Trước mắt, Đảng bộ Công an tỉnh Bình Định phải khẩn trương cụ thể hóa các quan điểm, nội dung chỉ đạo của Trung ương Đảng, của Tỉnh ủy Bình Định và Đảng ủy Công an Trung ương về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân vào Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025; đồng thời xây dựng các kế hoạch, chương trình hành động thật cụ thể, gắn với nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ và từng tổ chức đảng.
 

Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định với các đại biểu tại Đại hội.


Bên cạnh đó, Đảng bộ Công an tỉnh Bình Định cần chủ động hơn nữa trong công tác nắm, phân tích, dự báo tình hình, tích cực tham mưu với Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, với Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ các giải pháp đảm bảo an ninh, trật tự, phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, luôn giành thế chủ động, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Tấn công trấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm để tiếp tục kiềm chế, tiến tới đẩy lùi tội phạm, tệ nạn xã hội; kiên quyết không để xảy ra đột biến về trật tự xã hội làm ảnh hưởng đến môi trường sản xuất, kinh doanh và nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Đặc biệt là Đảng bộ Công an tỉnh cần thực hiện tốt các kế hoạch bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện văn hóa, chính trị quan trọng tại địa phương, trong đó có Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2020-2025...

Thứ trưởng Lương Tam Quang cũng lưu ý Đảng bộ Công an tỉnh Bình Định phải nhận thức và quán triệt sâu sắc công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt, luôn đặt lên hàng đầu; không ngừng đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và cán bộ, đảng viên; dân chủ, thống nhất, sâu sát cơ sở trong lãnh đạo, chỉ đạo; trong mọi tình huống luôn đảm bảo sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng đối với công tác công an.
 

Các đại biểu tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh Bình Định
nhiệm kỳ 2020-2025

 

 
Thứ trưởng Lương Tam Quang và đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Tùng
tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh Bình Định
nhiệm kỳ 2020-2025.

 

Quang Trung
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website