Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc dự, chỉ đạo Đại hội Đảng bộ Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội nhiệm kỳ 2020 - 2025

28/08/2020
Chiều 28/8/2020, tại Hà Nội, Đảng bộ Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (QLHC về TTXH) - Bộ Công an tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Đảng ủy Cục Cảnh sát QLHC về TTXH đã lãnh đạo Đảng bộ hoàn thành tốt mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ đề ra; tham mưu với Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an nhiều chủ trương, giải pháp quan trọng về quản lý Nhà nước trên lĩnh vực QLHC về TTXH, góp phần phòng ngừa, đấu tranh chống các loại tội phạm, bảo đảm tốt trật tự an toàn xã hội.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu dự Đại hội.

Trong đó, đã chỉ đạo đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tập trung xây dựng và cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN trong lĩnh vực cấp chứng minh nhân dân, căn cước công dân, quản lý, sử dụng con dấu, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự; triển khai nhiều hạng mục quan trọng của dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án sản xuất, quản lý căn cước công dân.

Bên cạnh đó, Đảng bộ Cục Cảnh sát QLHC về TTXH đã thực hiện tốt việc chỉ đạo, hướng dẫn lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an các địa phương nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự, nâng cao hiệu quả công tác quản lý tạm trú, nhân khẩu; hướng dẫn lực lượng Cảnh sát khu vực, Công an xây dựng phong trào và phụ trách xã về an ninh trật tự, Công an xã chính quy làm tốt công tác quản lý địa bàn, phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả với tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao kết quả, thành tích Cục Cảnh sát QLHC về TTXH đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Đồng tình với các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm và các nhóm nhiệm vụ, giải pháp được nêu tại Đại hội, đồng chí Thứ trưởng đề nghị, nhiệm kỳ tiếp theo, Đảng bộ Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, làm tốt công tác tham mưu, xây dựng, sửa đổi, bổ sung và triển khai các văn bản quy phạm pháp luật tạo hành lang pháp lý, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, khắc phục những thiếu sót, sơ hở trên các nội dung công tác QLHC về TTXH. Thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn, chỉ đạo, đôn đốc lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an các địa phương, đặc biệt là cấp cơ sở bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất, xuyên suốt từ nhận thức đến hành động trong toàn hệ lực lượng.

Các đại biểu biểu quyết những nội dung quan trọng tại Đại hội.


Đồng chí Thứ trưởng cũng nhấn mạnh, Đảng bộ Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cần tập trung tham mưu, triển khai thực hiện có hiệu quả các đề án, dự án  đảm bảo tiến độ, trong đó chú trọng Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án Sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và thực hiện dịch vụ công trực tuyến, cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Làm tốt công tác xây dựng Đảng bộ Cục Cảnh sát QLHC về TTXH thực sự trong sạch, vững mạnh, đoàn kết, thống nhất, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân, tăng cường tính chiến đấu của hệ lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH và xây dựng hình ảnh cán bộ, chiến sĩ lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH thân thiện, chuyên nghiệp.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Cục Cảnh sát QLHC về TTXH nhiệm kỳ mới.

Tại Đại hội, các đại biểu đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Cục Cảnh sát QLHC về TTXH nhiệm kỳ 2020-2025; bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Cục Cảnh sát QLHC về TTXH nhiệm kỳ 2020-2025.

 

Hòa Bình
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website