Xây dựng Đảng bộ Học viện Cảnh sát nhân dân nhiệm kỳ 2020 - 2025 thật sự trong sạch, vững mạnh và mẫu mực toàn diện

31/08/2020
Sáng 31/8/2020, tại Hà Nội, Thượng tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện Cảnh sát nhân dân (CSND) lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Học viện CSND đã quán triệt thực hiện nghiêm túc nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp mọi mặt công tác của Nhà trường, hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu do Đảng hội Đảng bộ lần thứ XVI đề ra; trong đó, có nhiều lĩnh vực vượt chỉ tiêu kế hoạch, tạo những điểm nhấn rất quan trọng trong hơn 50 năm xây dựng và trưởng thành của Học viện. 

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành tặng hoa chúc mừng Đại hội.

 

Nổi bật, cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị đã tăng cường công tác quản lý cán bộ, đảng viên, đảm bảo chấp hành tốt các quy định của Ngành và Học viện. Công tác giáo dục, đào tạo của Nhà trường có sự phát triển mở rộng, hoàn thiện theo hướng khoa học, hiện đại, gắn với thực tiễn. Công tác nghiên cứu khoa học phát triển mạnh mẽ, tạo tiềm lực khoa học vững chắc, có nhiều đóng góp cho thực tiễn công tác, chiến đấu của lực lượng Công an nhân dân. Công tác tham mưu, phục vụ đảm bảo tính chủ động, kịp thời, năng động và chuyên nghiệp hơn; công tác phối hợp và công tác hợp tác quốc tế được mở rộng. Công tác quản lý học viên hướng đến chính quy, nền nếp, tự giác, kỷ luật…

Toàn cảnh Đại hội.

 

Bên cạnh đó, công tác xây dựng Đảng và công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ Học viện CSND thường xuyên được củng cố và tăng cường. Đảng bộ Nhà trường đã lãnh đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bảo đảm nghiêm túc, thực chất, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, tình hình đặc điểm và môi trường công tác giáo dục, đào tạo của Học viện, tạo chuyển biến rõ rệt trong tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng viên. Ngoài ra, công tác tổ chức được kiện toàn bảo đảm tinh gọn; công tác cán bộ đạt nhiều kết quả. Các đoàn thể quần chúng có nhiều hoạt động thiết thực, gắn với nhiệm vụ chính trị của Nhà trường. 

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành biểu dương, ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của Đảng bộ Học viện CSND nhiệm kỳ qua.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành phát biểu chỉ đạo Đại hội.

 

Nhấn mạnh một số nhiệm vụ cần thực hiện trong thời gian tới, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đề nghị, Đảng bộ Học viện CSND cần thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chủ đề mà Đại hội lần thứ XVII đã đề ra: “Phát huy truyền thống anh hùng, xây dựng Đảng bộ Học viện CSND thật sự trong sạch, vững mạnh và mẫu mực toàn diện; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học, xây dựng Học viện CSND trở thành cơ sở giáo dục đại học trọng điểm, đạt chuẩn quốc gia, trung tâm nghiên cứu khoa học chuyên ngành về bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội cấp quốc gia, tiệm cận quốc tế” với phương châm: “Đoàn kết – Trách nhiệm – Kỷ cương – Sáng tạo – Phát triển”. 

Đảng bộ Nhà trường cần nhận thức rõ, đúng và đầy đủ về những cơ hội, thách thức, yêu cầu đặt ra trong công tác đào tạo ở giai đoạn hiện nay. Coi trọng công tác quản lý; chú trọng xây dựng đội ngũ giảng viên bám sát yêu cầu thực tiễn trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trong tình hình hiện nay. Trong quá trình đào tạo, Nhà trường cần rèn luyện cho học viên phải có tư duy, kỹ năng phân tích, có khả năng làm việc độc lập đưa ra quyết định dựa trên cơ sở phân tích chứng cứ, có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin và ngoại ngữ. 

Các đại biểu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện CSND nhiệm kỳ 2020 – 2025.

 

Trong công tác xây dựng Đảng, đồng chí Thứ trưởng yêu cầu Đảng bộ Học viện CSND cần tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát, thường xuyên kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên trong chấp hành Điều lệ, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của ngành Công an...

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện CSND nhiệm kỳ 2020 – 2025.
 

 

Minh Anh
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website