Danh sách 14 thủ tục hành chính
  • Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
  • Cục quản lý xuất nhập cảnh
STT Tiêu đề Mức độ
1
Cấp thị thực điện tử theo đề nghị của người nước ngoài
Thủ tục hành chính cấp độ 3
  • Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội