Cục An ninh nội địa triển khai Chương trình công tác năm 2022 và đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

12/01/2022
Lượt xem: 4108
Ngày 12/01/2022, tại Hà Nội, Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị Tổng kết công tác năm 2021, triển khai chương trình công tác năm 2022 và đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất của Cục An ninh nội địa.
Thừa ủy quyền, Thứ trưởng Lương Tam Quang trao Huân chương Chiến công hạng Nhất tặng Cục An ninh nội địa.


Kết quả công tác năm 2021 của Cục An ninh nội địa nêu rõ: Trong năm qua, đơn vị đã nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, triển khai toàn diện các mặt công tác, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, hoàn thành xuất sắc chương trình công tác đã đề ra, cũng như các công tác đột xuất được giao. Làm tốt công tác đảm bảo an ninh nội địa, góp phần bảo vệ tuyệt đối Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, đập tan ý đồ chống phá của các đối tượng. Chủ động tham mưu lãnh đạo Bộ xây dựng và triển khai phương án phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý các vụ việc phức tạp tập trung đông người, biểu tình, gây rối an ninh, trật tự trong và sau dịch Covid-19; chủ động triển khai hiệu quả các biện pháp công tác bảo đảm an ninh trên lĩnh vực tôn giáo, tạo chuyển biến tích cực tình hình an ninh tôn giáo trên cả nước. Đồng thời, đã giữ vững ổn định an ninh trong dân tộc tại các địa bàn chiến lược; triển khai có hiệu quả các biện pháp công tác đảm bảo an ninh các vấn đề xã hội; thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về phòng, chống khủng bố.

Thừa ủy quyền, Thứ trưởng Lương Tam Quang trao Huân chương Chiến công hạng Nhì và hạng Ba tặng 05 cá nhân.


Tại Hội nghị, thừa ủy quyền của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thứ trưởng Lương Tam Quang đã trao Huân chương Chiến công hạng Nhất tặng Cục An ninh nội địa; trao Huân chương Chiến công các hạng tặng 05 cá nhân; trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng 03 tập thể, 13 cá nhân có thành tính xuất sắc.

Thừa ủy quyền, Thứ trưởng Lương Tam Quang trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng 03 tập thể, 13 cá nhân.


Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lương Tam Quang ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những kết quả đạt được của Cục An ninh nội địa trong năm 2021.

Nhất trí với phương hướng, nhiệm vụ công tác trọng tâm của Cục An ninh nội địa năm 2022, Thứ trưởng Lương Tam Quang yêu cầu đơn vị cần tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, chủ động tham mưu với lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Bộ Công an về các chủ trương, giải pháp trên lĩnh vực bảo đảm an ninh nội địa. Tập trung đấu tranh, vô hiệu hóa âm mưu, hoạt động chống phá của các tổ chức phản động lưu vong, số chống đối trong nước, số cực đoan trong tôn giáo, dân tộc, nhất là hoạt động chống phá trên không gian mạng. Chú trọng đấu tranh với các biểu hiện lệch lạc, lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự, an toàn xã hội và đời sống nhân dân. Tiếp tục hướng dẫn Công an địa phương tập trung tham mưu cấp ủy, chính quyền thực hiện các biện pháp nhằm khắc phục những hạn chế, sơ hở, thiếu xót trong công tác phòng, chống dịch bệnh và khắc phục hậu quả sau dịch, không để nảy sinh phức tạp về an ninh, trật tự.

Thứ trưởng Lương Tam Quang phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.


Đồng chí Thứ trưởng cũng yêu cầu Cục An ninh nội địa tiếp tục rà soát, sắp xếp, cơ cấu đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ đảm bảo theo đúng quy định, phát huy được năng lực của cán bộ; giữ vững đoàn kết nội bộ, kỷ cương, điều lệnh, xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh; phát huy vai trò nêu gương, trách nhiệm của người đứng đầu; thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, góp phần đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới.
 

Quỳnh Vinh
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website