Dự thảo Thông tư quy định về thu, quản lý, sử dụng kinh phí tổ chức sơ tuyển, kinh phí tổ chức kỳ thi đánh giá của Bộ Công an

19/09/2022

Bộ Công an đã hoàn thành dự thảo Thông tư quy định về thu, quản lý, sử dụng kinh phí tổ chức sơ tuyển, kinh phí tổ chức kỳ thi đánh giá của Bộ Công an để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Chính phủ ban hành Nghị quyết yêu cầu bãi bỏ ngay quy định phải xuất trình Sổ hộ khẩu

16/09/2022

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký ban hành Nghị quyết số 121/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2022, yêu cầu Ủy ban nhân dân cấp tỉnh rà soát, điều chỉnh ngay để bãi bỏ các quy định yêu cầu xuất trình Sổ hộ khẩu để sử dụng căn cước, định danh điện tử, dữ liệu dân cư trong thực hiện các giao dịch, thủ tục hành chính cho công dân.

Bộ Công an lấy ý kiến về dự thảo Thông tư quy định tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân

16/09/2022

Bộ Công an đã hoàn thành dự thảo Thông tư quy định tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Lấy ý kiến dự thảo Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về phòng cháy chữa cháy

16/09/2022

Bộ Công an hoàn thành dự thảo Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về Phòng cháy chữa cháy – Hệ thống chữa cháy Package để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Sửa đổi, bổ sung một số điều về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

14/09/2022

Nghị định số 47/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô chính thức có hiệu lực thi hành.

Đề xuất bổ sung chính sách nhà ở cho lực lượng vũ trang

13/09/2022

Mới đây, tại dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi), Bộ Xây dựng đề xuất bổ sung chính sách nhà ở cho lực lượng vũ trang.

Dự thảo Thông tư quy định phù hiệu, giấy chứng nhận công tác đặc biệt, trang phục huấn luyện, trang phục chiến đấu của Cảnh sát cơ động

08/09/2022

Bộ Công an đã hoàn thành dự thảo Thông tư quy định phù hiệu, giấy chứng nhận công tác đặc biệt, trang phục huấn luyện, trang phục chiến đấu của Cảnh sát cơ động để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân. Dự thảo áp dụng đối với các đơn vị, cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát cơ động; tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động của Cảnh sát cơ động (CSCĐ).

Dự thảo Thông tư quy định quản lý, sử dụng nhà công vụ trong Công an nhân dân

08/09/2022

Nhà công vụ trong Công an nhân dân là nhà được xây dựng trên đất an ninh, từ nguồn kinh phí Nhà nước cấp, dùng để bố trí chỗ ở cho cán bộ, chiến sĩ khi có quyết định điều động, bố trí công tác tại Công an đơn vị, địa phương mà chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình tại địa phương nơi đến công tác.

Lấy ý kiến đối với 03 dự thảo Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về phòng cháy và chữa cháy

07/09/2022

Bộ Công an đã hoàn thành 03 dự thảo Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về phòng cháy và chữa cháy để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Chính phủ ban hành Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử

07/09/2022

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Nghị định số 59/2022/NĐ-CP quy định về định danh và xác thực điện tử. Nghị định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, công dân Việt Nam; tổ chức, cá nhân nước ngoài cư trú, hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam liên quan đến định danh và xác thực điện tử; có hiệu lực thi hành từ ngày 20/10/2022.

Tìm kiếm