Xây dựng Nghị định quản lý, bảo đảm an ninh, trật tự tại cửa khẩu đường hàng không

29/04/2022
Sáng ngày 29/4/2022, tại Hà Nội, Bộ Công an đã Công bố Quyết định thành lập Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập xây dựng Nghị định quản lý, bảo đảm an ninh, trật tự tại của khẩu đường hàng không và tổ chức họp phiên thứ nhất. Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì phiên họp.

Tham dự phiên họp có đại diện lãnh đạo Văn phòng Bộ Công an, Cục Quản lý xuất nhập cảnh và các bộ, ban, ngành có liên quan.

Ngày 16/02/2022, Văn phòng Chính phủ có công văn số 990/VPCP-NC truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp cơ quan liên quan xây dựng Nghị định về quản lý, bảo đảm an ninh, trật tự tại cửa khẩu đường hàng không.

Tại phiên họp, Đại tá Đỗ Triệu Phong, Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Phó Trưởng Ban Soạn thảo công bố Quyết định số 1850/QĐ-BCA ngày 17/3/2022 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc thành lập Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập xây dựng Nghị định quản lý, bảo đảm an ninh, trật tự tại của khẩu hàng không. Theo đó, Ban Soạn thảo gồm 10 thành viên, do Thứ trưởng Lương Tam Quang làm Trưởng Ban; Đại tá Đỗ Triệu Phong làm Phó Trưởng Ban; Tổ Biên tập gồm 7 thành niên, có nhiệm vụ tham mưu, giúp việc cho Ban Soạn thảo trong quá trình hoàn thiện dự thảo Nghị định trình Chính phủ sớm ban hành.

Đại tá Đỗ Triệu Phong, Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh công bố Quyết định thành lập Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập xây dựng Nghị định quản lý, bảo đảm an ninh, trật tự tại của khẩu hàng không.

Báo cáo tóm tắt giải trình ý kiến tham gia dự thảo hồ sơ Nghị định, Đại tá Nguyễn Bá Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Xuất nhập cảnh cho biết, việc xây dựng Nghị định quản lý, bảo đảm an ninh, trật tự tại của khẩu đường hàng không đang ở giai đoạn giải trình, tiếp thu ý kiến của các cơ quan, đơn vị, cá nhân. Tổ Biên tập đã nhận được ý kiến tham gia của Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam, 17 Bộ, cơ quan ngang Bộ, 10 Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có cửa khẩu đường hàng không. Bộ Công an cũng đã đăng dự thảo trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ, Cổng thông tin điện tử Bộ Công an để lấy ý kiến cơ quan, ban, ngành và quần chúng nhân dân, đến nay đã hết thời hạn lấy ý kiến. Tổ Biên tập đã họp bàn, tiếp thu đa số ý kiến đóng góp trên, chỉnh lý bước đầu dự thảo Nghị định.

Đại tá Nguyễn Bá Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Xuất nhập cảnh trình bày Báo cáo tóm tắt giải trình ý kiến tham gia dự thảo hồ sơ Nghị định.

Phát biểu tại phiên họp, Thứ trưởng Lương Tam Quang khẳng định, công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật, trong đó có pháp luật về an ninh, trật tự là một công tác trọng tâm được Đảng, Nhà nước ta rất quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã xác định “xây dựng hệ thống pháp luật đầy đủ, kịp thời, đồng bộ, thống nhất, khả thi, công khai, minh bạch, ổn định, lấy quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp là trọng tâm”; Bộ Chính trị đã chỉ đạo xây dựng Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa đến năm 2030, định hướng đến năm 2045". Bám sát chủ trương, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, từ thực tiễn công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại cửa khẩu hàng không và trên cơ sở rà soát, đánh giá thấu đáo cơ sở pháp lý có liên quan, Bộ Công an đã đề xuất và Chính phủ đã đồng ý giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng Nghị định quản lý, bảo đảm an ninh, trật tự tại cửa khẩu hàng không, cũng là cụ thể hóa văn kiện Đại hội XIII của Đảng về xây dựng, hoàn thiện pháp luật.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Thứ trưởng Lương Tam Quang ghi nhận, cảm ơn thành viên Ban Soạn thảo, Tô Biên tập cũng như các bộ, ban, ngành địa phương đã tham gia các vấn đề cụ thể, thể hiện rất tâm huyết, trách nhiệm, đóng góp ý kiến góp ý hồ sơ dự thảo Nghị định, đồng thời khẳng định các ý kiến cơ bản đều nhất trí với sự cần thiết ban hành Nghị định, nội dung cơ bản hồ sơ Nghị định.

Thứ trưởng Lương Tam Quang phát biểu tại phiên họp.

Đồng chí Thứ trưởng đề nghị các thành viên Ban Soạn thảo nghiên cứu kỹ lưỡng nội dung dự thảo Nghị định sau khi tiếp thu, chỉnh lý, nhất là những vấn đề Tổ Biên tập đã giải trình, tiếp thu; tập trung tham gia sâu về các quy định liên quan biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự như quản lý khu vực cách ly xuất nhập cảnh, cơ chế phối hợp khi xử lý vụ việc an ninh, trật tự, các biện pháp triển khai trong tỉnh huống khẩn cấp về an ninh, trật tự...

Thứ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, Nghị định được xây dựng nhằm quy định các biện pháp thi hành Luật Biên giới quốc gia năm 2003, Luật An ninh quốc gia năm 2004 và một số luật khác có liên quan. Tuy nhiên, các luật trên đã ban hành nhiều năm nay, một số từ ngữ, thuật ngữ, thực tiễn về cửa khẩu đã có nhiều khác biệt, do đó các thành viên Ban Soạn thảo cần trao đổi, thống nhất việc sử dụng từ ngữ trong Nghị định, bảo đảm đúng bản chất, không trái với các quy định của pháp luật, nhằm thực hiện hiệu quả các luật liên quan.

Toàn cảnh phiên họp.

* Dự thảo Nghị định quản lý, bảo đảm an ninh, trật tự tại của khẩu đường hàng không được chia thành 04 chương (Quy định chung; các khu vực tại cửa khẩu đường hàng không, dòng lưu chuyển hành khách; bảo đảm an ninh, trật tự tại cửa khẩu đường hàng không; tổ chức thực hiện và điều khoản thi hành) gồm 17 Điều. Xin mời đọc toàn văn hồ sơ dự thảo Nghị định tại đây

Thành Luân
Tìm kiếm