• Toàn văn
  • Thuộc tính
  • Góp ý
  • Tải về
  • Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế về trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC

Xem nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./.

Thuộc tính văn bản
Loại văn bản Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
Cơ quan ban hành
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 30/05/2022
Ngày hết hạn lấy ý kiến 30/07/2022

Thời gian lấy ý kiến đã kết thúc