ĐỒNG CHÍ THƯỢNG TƯỚNG LƯƠNG TAM QUANG

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương

Thứ trưởng Bộ Công an

Đồng chí Lương Tam Quang, sinh năm 1965; quê quán: xã Hiệp Cường, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên.

Quá trình giữ chức vụ: Phó Trưởng phòng An ninh kinh tế; Trưởng phòng An ninh kinh tế; Phó Cục trưởng Cục An ninh kinh tế tổng hợp; Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an; Chánh Văn Phòng Bộ Công an (10/2017 - 8/2019); Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an từ tháng 8/2019.

 

Giới thiệu
Liên kết Website