ĐỒNG CHÍ VIỄN CHI (1919 - 1999)

Thứ trưởng Bộ Công an (1967 - 1988)
 

Đồng chí Viễn Chi, sinh năm 1919; quê quán: xã Nam Thịnh, huyện Nam
 

Trực, tỉnh Nam Định; năm tham gia cách mạng: 1937; năm vào Đảng: 1945; năm vào CAND: 1948.
 

Quá trình giữ các chức vụ: Quyền Trưởng ty Công an Nam Định (1948); Phó Giám đốc Công an Liên khu III, phụ trách Công an Tả Ngạn (1952); Vụ phó Vụ Bảo vệ chính trị, Bộ Công an (1953); Ủy viên Thành ủy, Phó Giám đốc Sở Công an Hà Nội (1958); Cục trưởng Cục Phái khiển (1961); Cục trưởng Cục Bảo vệ chính trị (1964); Thứ trưởng Bộ Công an (1967 - 1988); Trưởng Đoàn Chuyên gia Công an Việt Nam tại Campuchia (1979 - 1988).
 

Những phần thưởng cao quý: Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, Huân chương Độc lập hạng Nhất, Huân chương Quân công hạng Nhất, Huân chương Kháng chiến hạng Ba, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất và nhiều phần thưởng khác.

Giới thiệu
Liên kết Website