ĐỒNG CHÍ THƯỢNG TƯỚNG CAO ĐĂNG CHIẾM (1921 - 2007)

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa V, VI
 

Thứ trưởng, Thứ trưởng Thứ nhất Bộ Nội vụ (1976 - 1991)
 

Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (2010)
 

Đồng chí Cao Đăng Chiếm, sinh năm 1921; quê quán: xã Mỹ Quý, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang; năm tham gia cách mạng: 1943; năm vào Đảng: 1946; năm vào CAND: 1945.
 

Quá trình giữ các chức vụ: Phó Giám đốc Sở Công an Nam Bộ, kiêm Trưởng Ty Công an Sài Gòn - Chợ Lớn, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Công an Phân liên khu miền Đông Nam Bộ (1945); Phó Ban Địch tình, Tình báo chiến lược và phản gián (1954); Phó Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam (1960); Trưởng Ban An ninh Đặc khu Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định (1965); Phó Ban Đại diện Bộ Nội vụ tại miền Nam, Thứ trưởng Bộ Nội vụ (1976); Thứ trưởng Thứ nhất Bộ Nội vụ (1986 - 1991). Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa V, VI.
 

Những phần thưởng cao quý: Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, Huân chương Độc lập hạng Nhất, 02 Huân chương Quân công hạng Nhất, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất và nhiều phần thưởng khác.

Giới thiệu
Liên kết Website