ĐỒNG CHÍ TRUNG TƯỚNG TRƯƠNG HÒA BÌNH

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X, XI, XII
 

Bí thư Trung ương Đảng khóa XI
 

Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII
 

Thứ trưởng Bộ Công an (2006 - 2007)
 

Chánh an Toàn án nhân dân tối cao (2007 – 2016); Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ từ 2016.
 

Đồng chí Trương Hòa Bình, sinh năm 1955; quê quán: xã Long Đức Đông, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An; năm tham gia cách mạng: 1970; năm vào CAND: 1973; năm vào Đảng: 1973.
 

Quá trình giữ các chức vụ: Phó Văn phòng Công an Thành phố Hồ Chí Minh kiêm Thư ký Thứ trưởng Lâm Văn Thê (1988); Phó Cục trưởng A25 (1991); Phó Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh (1997); Thành ủy viên, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (2001); Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân (2004); Thứ trưởng Bộ Công an (2006 - 2007); Chánh án Tòa án nhân dân tối cao (2007 – 2016); Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ từ 2016. Ủy viên Trung ương Đảng khóa X, XI, XII, Bí thư Trung ương Đảng khóa XI, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII.
 

Những phần thưởng cao quý: Huân chương Chiến công hạng Nhất, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng Nhất và nhiều phần thưởng khác.

Giới thiệu
Liên kết Website