ĐỒNG CHÍ THIẾU TƯỚNG LÊ VĂN TUYẾN

Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương

Thứ trưởng Bộ Công an từ tháng 01/2022

Đồng chí Lê Văn Tuyến, sinh năm 1973; quê quán: xã Hòa Lâm, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội.

Quá trình giữ chức vụ: Phó Trưởng phòng, Trưởng phòng, Phó Cục trưởng Cục Tham mưu thuộc Tổng cục Chính trị Công an nhân dân; từ tháng 12/2017 Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông; từ tháng 12/2019 Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk; từ tháng 3/2021 Phó chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương, Thủ trưởng Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương; Thứ trưởng Bộ Công an từ tháng 01/2022.

Giới thiệu
Liên kết Website