ĐỒNG CHÍ THƯỢNG TƯỚNG, PGS.TS NGUYỄN VĂN THÀNH

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Thứ trưởng Bộ Công an từ năm 2015.
 

Đồng chí Nguyễn Văn Thành, sinh năm 1957, quê quán: xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình; năm vào CAND: 1980; năm vào Đảng: 1982.
 

Quá trình giữ các chức vụ: Phó trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm (1986), Trường Công an quận Hồng Bàng, Công an thành phố Hải Phòng (1988); Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Hồng Bàng (1993), Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Hồng Bàng (1994), Chánh Văn phòng Thành ủy Hải Phòng (2001), Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng (2004), Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng (2009), Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng (2010); Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng (2014); Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an từ năm 2015.
 

Những phần thưởng cao quý: Đồng chí được Đảng, Nhà nước tặng nhiều huân, huy chương và phần thưởng cao quý khác.

Giới thiệu
Liên kết Website