ĐỒNG CHÍ TRUNG TƯỚNG LÊ QUỐC HÙNG

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương

Thứ trưởng Bộ Công an từ tháng 4/2020

Đồng chí Lê Quốc Hùng, sinh năm 1966; quê quán: xã Phong Hiền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Quá trình giữ chức vụ: Phó Trưởng phòng; Trưởng phòng; Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế; tháng 8/2015 được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế; Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương; Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương; Thứ trưởng Bộ Công an từ tháng 4/2020.

 

Giới thiệu
Liên kết Website