ĐỒNG CHÍ TRUNG TƯỚNG LƯƠNG TAM QUANG

Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương

Thứ trưởng Bộ Công an từ tháng 8/2019

Đồng chí Lương Tam Quang, sinh năm 1965; quê quán: xã Hiệp Cường, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên.

Quá trình giữ chức vụ: Phó Trưởng phòng An ninh kinh tế; Trưởng phòng An ninh kinh tế; Phó Cục trưởng Cục An ninh kinh tế tổng hợp; Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an; Chánh Văn Phòng Bộ Công an (10/2017 - 8/2019; Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an từ tháng 8/2019.

Những phần thưởng cao quý:  

Giới thiệu
Liên kết Website