ĐỒNG CHÍ TRUNG TƯỚNG, PGS.TS PHẠM MINH CHÍNH

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, XII
 

Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII
 

Thứ trưởng Bộ Công an (2010 - 2011)
 

Đồng chí Phạm Minh Chính, sinh năm 1958; quê quán: xã Hoa Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa; năm vào CAND: 1985; năm vào Đảng: 1986.
 

Quá trình giữ các chức vụ: Phó Trưởng phòng Cục B15, Thư ký lãnh đạo Bộ (1995); Phó Cục trưởng Cục B32 (1999); Quyền Cục trưởng Cục B32 (2000); Cục trưởng Cục B32 (2006); Phó Tổng cục trưởng Tổng cục V (2006); Tổng cục trưởng Tổng cục IV (2010); Thứ trưởng Bộ Công an (2010 - 2011); Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Ninh (2011); Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng (2015 – 2016); Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng từ 2016. Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, XII, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII.
 

Những phần thưởng cao quý: Huân chương Quân công hạng Ba, Huân chương Chiến công hạng Nhì và nhiều phần thưởng khác.

Giới thiệu
Liên kết Website