STT Câu hỏi Lĩnh vực Người hỏi Lượt xem
11 Xử lý hành vi đánh bạc trái phép dưới 5.000.000 đồng Đấu tranh phòng chống tội phạm Lê Thị Dung 50933
12 Thủ tục làm lại giấy đăng ký xe máy Đấu tranh phòng chống tội phạm Nguyễn Văn Tới 1578
13 Phương tiện kinh doanh vận tải bắt buộc phải gắn thiết bị giám sát hành trình Đấu tranh phòng chống tội phạm Nguyễn Tuấn Anh 286
14 Điều kiện hưởng chế độ thai sản Đấu tranh phòng chống tội phạm Lê Tuyết Nga 562
15 Mức xử phạt đối với việc không đăng ký lưu trú Đấu tranh phòng chống tội phạm Phương Linh 341
16 Kinh doanh đồ chơi nguy hiểm bị cấm Đấu tranh phòng chống tội phạm Đỗ Dung 791
17 Quy định về nồng độ cồn đối với thuyền viên, người điều khiển phương tiện thủy nội địa Đấu tranh phòng chống tội phạm Nguyễn Hải 309
18 Xác nhận từ bỏ quyền sở hữu đối với xe máy Đấu tranh phòng chống tội phạm Mạnh Thắng 457
19 Hỏi về việc hộ chiếu bị in sai số Chứng minh nhân dân Đấu tranh phòng chống tội phạm Cù Thị Đài Trang 359
20 Thủ tục đăng ký hộ khẩu thường trú Đấu tranh phòng chống tội phạm Văn Thị Mỹ Lệ 425