STT Câu hỏi Lĩnh vực Người hỏi Lượt xem
21 Kiến nghị về tình trạng xâm hại tình dục trẻ em Đấu tranh phòng chống tội phạm Cử tri tỉnh Vĩnh Long 3609
22 Xử phạt hành vi điều khiển phương tiện chạy ở làn dừng xe khẩn cấp của đường cao tốc Đấu tranh phòng chống tội phạm Hồ Nam 1448
23 Xử lý hành vi đánh bạc trái phép dưới 5.000.000 đồng Đấu tranh phòng chống tội phạm Lê Thị Dung 57873
24 Thủ tục làm lại giấy đăng ký xe máy Đấu tranh phòng chống tội phạm Nguyễn Văn Tới 1898
25 Phương tiện kinh doanh vận tải bắt buộc phải gắn thiết bị giám sát hành trình Đấu tranh phòng chống tội phạm Nguyễn Tuấn Anh 539
26 Điều kiện hưởng chế độ thai sản Đấu tranh phòng chống tội phạm Lê Tuyết Nga 859
27 Mức xử phạt đối với việc không đăng ký lưu trú Đấu tranh phòng chống tội phạm Phương Linh 1614
28 Kinh doanh đồ chơi nguy hiểm bị cấm Đấu tranh phòng chống tội phạm Đỗ Dung 1274
29 Quy định về nồng độ cồn đối với thuyền viên, người điều khiển phương tiện thủy nội địa Đấu tranh phòng chống tội phạm Nguyễn Hải 690
30 Xác nhận từ bỏ quyền sở hữu đối với xe máy Đấu tranh phòng chống tội phạm Mạnh Thắng 712