STT Câu hỏi Lĩnh vực Người hỏi Lượt xem
11 Điều khiển xe ô tô tải đi vào đường cấm Trật tự, an toàn giao thông Trương Ngọc Thịnh 2034
12 Cảnh sát giao thông hóa trang khi thực thi nhiệm vụ Trật tự, an toàn giao thông Trần Thúy Quỳnh 433
13 Xử phạt đối với hành vi giao xe cho người chưa đủ điều kiện điều khiển xe tham gia giao thông Trật tự, an toàn giao thông Đỗ Huy 324
14 Xin giấy phép đi vào tuyến đường cấm đỗ, cấm dừng Trật tự, an toàn giao thông Phạm Vũ Thắng 249
15 Xử phạt đối với xe ô tô tải thiếu bạt phủ Trật tự, an toàn giao thông Lê Nguyên 481
16 Phân biệt xe máy điện và xe đạp điện Trật tự, an toàn giao thông Đỗ Đức Bình 12376
17 Hỏi về làn đường dành cho xe ô tô khi tham gia giao thông Trật tự, an toàn giao thông Nguyễn Cao Thuận 368
18 Về trường hợp làm mất biên bản xử phạt vi phạm giao thông Trật tự, an toàn giao thông Võ Huệ 61801
19 Điều kiện để được hoạt động kinh doanh trên thuyền Trật tự, an toàn giao thông Phạm Văn Hưng 236
20 Thủ tục đổi giấy phép lái xe trực tuyến Trật tự, an toàn giao thông Nguyễn Thành Trung 487