STT Câu hỏi Lĩnh vực Người hỏi Lượt xem
11 Thủ tục làm Giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự đối với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện Thủ tục hành chính Đỗ Chiến 2690
12 Thủ tục đăng ký tạm trú tại nhà thuê đối với trường hợp là công dân Việt Nam Thủ tục hành chính Tiêu Thị Ngọc Sang 3899
13 Hỏi về đăng ký hộ khẩu thường trú Thủ tục hành chính Đào Thị Hiền 2609
14 Xác định thời điểm đăng ký tạm trú Thủ tục hành chính Đặng Minh Hiếu 5435
15 Trường hợp trùng số Chứng minh nhân dân Thủ tục hành chính Trương Thị Ngọc 2254
16 Thời hạn cấp Sổ tạm trú Thủ tục hành chính Trịnh Quốc Trung 1600
17 Thay đổi ngày tháng năm sinh trên Chứng minh nhân dân Thủ tục hành chính Nguyễn Đức Ngọc 1634
18 Thủ tục khai báo tạm trú cho người nước ngoài Thủ tục hành chính Lê Anh Thư 1339
19 Hỏi về việc xử phạt Chứng minh nhân dân quá hạn 15 năm Thủ tục hành chính Nguyễn Mai Hương 1503
20 Thời hạn cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân Thủ tục hành chính Lê Việt Đức 3455