STT Câu hỏi Lĩnh vực Người hỏi Lượt xem
11 Thủ tục nhập khẩu khai sinh Thủ tục hành chính Nguyễn Đức Nữ Ái Nga 451
12 Hỏi về trường hợp số CMND trong Giấy khai sinh không khớp với số CMND trong sổ hộ khẩu Thủ tục hành chính Nguyễn Thúy Vân 931
13 Quy định về số lượng sổ hộ khẩu trong cùng một chỗ ở hợp pháp Thủ tục hành chính Lâm Tú Anh 444
14 Thủ tục xin visa cho người nước ngoài ở Việt Nam Thủ tục hành chính Trịnh Thanh Tâm 342
15 Xin cấp lại Chứng minh nhân dân 9 số bị mất Thủ tục hành chính Nguyễn Quang Huy 1464
16 Thủ tục nhập khẩu thường trú Thủ tục hành chính Bùi Tấn Lự 466
17 Hỏi về việc xử phạt khi làm mất hộ chiếu Thủ tục hành chính Như Loan 326
18 Miễn visa cho người Việt Nam khi đi du lịch nước ngoài Thủ tục hành chính Phan Lê Anh 306
19 Thủ tục cấp, đổi Chứng minh nhân dân Thủ tục hành chính Nguyễn Thành Đạt 1034
20 Kiến nghị về mẫu thẻ Căn cước công dân Thủ tục hành chính Cử tri Tây Ninh 630