STT Câu hỏi Lĩnh vực Người hỏi Lượt xem
11 Xác định thời điểm đăng ký tạm trú Thủ tục hành chính Đặng Minh Hiếu 5299
12 Trường hợp trùng số Chứng minh nhân dân Thủ tục hành chính Trương Thị Ngọc 1976
13 Thời hạn cấp Sổ tạm trú Thủ tục hành chính Trịnh Quốc Trung 1497
14 Thay đổi ngày tháng năm sinh trên Chứng minh nhân dân Thủ tục hành chính Nguyễn Đức Ngọc 1495
15 Thủ tục khai báo tạm trú cho người nước ngoài Thủ tục hành chính Lê Anh Thư 1238
16 Hỏi về việc xử phạt Chứng minh nhân dân quá hạn 15 năm Thủ tục hành chính Nguyễn Mai Hương 1299
17 Thời hạn cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân Thủ tục hành chính Lê Việt Đức 2710
18 Quy định phân cấp giải quyết cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân Thủ tục hành chính Phan Thái Sang 2323
19 Thủ tục nhập khẩu khai sinh Thủ tục hành chính Nguyễn Đức Nữ Ái Nga 829
20 Hỏi về trường hợp số CMND trong Giấy khai sinh không khớp với số CMND trong sổ hộ khẩu Thủ tục hành chính Nguyễn Thúy Vân 1621