STT Câu hỏi Lĩnh vực Người hỏi Lượt xem
11 Thủ tục đăng ký tạm trú tại nhà thuê đối với trường hợp là công dân Việt Nam Thủ tục hành chính Tiêu Thị Ngọc Sang 3733
12 Hỏi về đăng ký hộ khẩu thường trú Thủ tục hành chính Đào Thị Hiền 2435
13 Xác định thời điểm đăng ký tạm trú Thủ tục hành chính Đặng Minh Hiếu 5340
14 Trường hợp trùng số Chứng minh nhân dân Thủ tục hành chính Trương Thị Ngọc 2083
15 Thời hạn cấp Sổ tạm trú Thủ tục hành chính Trịnh Quốc Trung 1522
16 Thay đổi ngày tháng năm sinh trên Chứng minh nhân dân Thủ tục hành chính Nguyễn Đức Ngọc 1545
17 Thủ tục khai báo tạm trú cho người nước ngoài Thủ tục hành chính Lê Anh Thư 1268
18 Hỏi về việc xử phạt Chứng minh nhân dân quá hạn 15 năm Thủ tục hành chính Nguyễn Mai Hương 1367
19 Thời hạn cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân Thủ tục hành chính Lê Việt Đức 2984
20 Quy định phân cấp giải quyết cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân Thủ tục hành chính Phan Thái Sang 2512