STT Câu hỏi Lĩnh vực Người hỏi Lượt xem
11 Thủ tục khai báo tạm trú cho người nước ngoài Thủ tục hành chính Lê Anh Thư 1045
12 Hỏi về việc xử phạt Chứng minh nhân dân quá hạn 15 năm Thủ tục hành chính Nguyễn Mai Hương 983
13 Thời hạn cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân Thủ tục hành chính Lê Việt Đức 1483
14 Quy định phân cấp giải quyết cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân Thủ tục hành chính Phan Thái Sang 1593
15 Thủ tục nhập khẩu khai sinh Thủ tục hành chính Nguyễn Đức Nữ Ái Nga 646
16 Hỏi về trường hợp số CMND trong Giấy khai sinh không khớp với số CMND trong sổ hộ khẩu Thủ tục hành chính Nguyễn Thúy Vân 1278
17 Quy định về số lượng sổ hộ khẩu trong cùng một chỗ ở hợp pháp Thủ tục hành chính Lâm Tú Anh 662
18 Thủ tục xin visa cho người nước ngoài ở Việt Nam Thủ tục hành chính Trịnh Thanh Tâm 486
19 Xin cấp lại Chứng minh nhân dân 9 số bị mất Thủ tục hành chính Nguyễn Quang Huy 3024
20 Thủ tục nhập khẩu thường trú Thủ tục hành chính Bùi Tấn Lự 651