STT Câu hỏi Lĩnh vực Người hỏi Lượt xem
21 Quy định phân cấp giải quyết cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân Thủ tục hành chính Phan Thái Sang 2771
22 Thủ tục nhập khẩu khai sinh Thủ tục hành chính Nguyễn Đức Nữ Ái Nga 957
23 Hỏi về trường hợp số CMND trong Giấy khai sinh không khớp với số CMND trong sổ hộ khẩu Thủ tục hành chính Nguyễn Thúy Vân 1956
24 Quy định về số lượng sổ hộ khẩu trong cùng một chỗ ở hợp pháp Thủ tục hành chính Lâm Tú Anh 1551
25 Thủ tục xin visa cho người nước ngoài ở Việt Nam Thủ tục hành chính Trịnh Thanh Tâm 728
26 Xin cấp lại Chứng minh nhân dân 9 số bị mất Thủ tục hành chính Nguyễn Quang Huy 5359
27 Thủ tục nhập khẩu thường trú Thủ tục hành chính Bùi Tấn Lự 1022
28 Hỏi về việc xử phạt khi làm mất hộ chiếu Thủ tục hành chính Như Loan 1246
29 Miễn visa cho người Việt Nam khi đi du lịch nước ngoài Thủ tục hành chính Phan Lê Anh 671
30 Thủ tục cấp, đổi Chứng minh nhân dân Thủ tục hành chính Nguyễn Thành Đạt 2636