STT Câu hỏi Lĩnh vực Người hỏi Lượt xem
21 Hỏi về điều kiện để được cấp hộ chiếu phổ thông Thủ tục hành chính Ngô Phương Linh 258
22 Hỏi về thủ tục thông báo lưu trú Thủ tục hành chính Nguyễn Hồng Hà 389
23 Về việc xử phạt xe không chính chủ Thủ tục hành chính Nguyễn Thành Trung 458
24 Thủ tục cấp lại đăng ký xe máy Thủ tục hành chính Trần Xuân Hiền 809
25 Thủ tục nhập quốc tịch Thủ tục hành chính Mai Linh 351
26 Tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân Thủ tục hành chính Phạm Anh Tuấn 10179
27 Đăng ký thường trú tại Việt Nam đối với công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài Thủ tục hành chính Nguyễn Nhật Minh 585
28 Gia hạn tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam Thủ tục hành chính Nguyễn Văn Nam 448
29 Thủ tục nhập khẩu Thủ tục hành chính Đào Thị Hiền 661
30 Làm lại Chứng minh nhân dân và Giấy khai sinh Thủ tục hành chính Bùi Hồng Quang 1283