STT Câu hỏi Lĩnh vực Người hỏi Lượt xem
21 Thay đổi ngày tháng năm sinh trên Chứng minh nhân dân Thủ tục hành chính Nguyễn Đức Ngọc 1721
22 Thủ tục khai báo tạm trú cho người nước ngoài Thủ tục hành chính Lê Anh Thư 1390
23 Hỏi về việc xử phạt Chứng minh nhân dân quá hạn 15 năm Thủ tục hành chính Nguyễn Mai Hương 1625
24 Thời hạn cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân Thủ tục hành chính Lê Việt Đức 3837
25 Quy định phân cấp giải quyết cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân Thủ tục hành chính Phan Thái Sang 2895
26 Thủ tục nhập khẩu khai sinh Thủ tục hành chính Nguyễn Đức Nữ Ái Nga 1040
27 Hỏi về trường hợp số CMND trong Giấy khai sinh không khớp với số CMND trong sổ hộ khẩu Thủ tục hành chính Nguyễn Thúy Vân 2095
28 Quy định về số lượng sổ hộ khẩu trong cùng một chỗ ở hợp pháp Thủ tục hành chính Lâm Tú Anh 1765
29 Thủ tục xin visa cho người nước ngoài ở Việt Nam Thủ tục hành chính Trịnh Thanh Tâm 787
30 Xin cấp lại Chứng minh nhân dân 9 số bị mất Thủ tục hành chính Nguyễn Quang Huy 5516