STT Câu hỏi Lĩnh vực Người hỏi Lượt xem
21 Hỏi về thủ tục thông báo lưu trú Thủ tục hành chính Nguyễn Hồng Hà 344
22 Về việc xử phạt xe không chính chủ Thủ tục hành chính Nguyễn Thành Trung 408
23 Thủ tục cấp lại đăng ký xe máy Thủ tục hành chính Trần Xuân Hiền 756
24 Thủ tục nhập quốc tịch Thủ tục hành chính Mai Linh 309
25 Tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân Thủ tục hành chính Phạm Anh Tuấn 9918
26 Đăng ký thường trú tại Việt Nam đối với công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài Thủ tục hành chính Nguyễn Nhật Minh 542
27 Gia hạn tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam Thủ tục hành chính Nguyễn Văn Nam 414
28 Thủ tục nhập khẩu Thủ tục hành chính Đào Thị Hiền 614
29 Làm lại Chứng minh nhân dân và Giấy khai sinh Thủ tục hành chính Bùi Hồng Quang 1238
30 Đăng ký hộ khẩu thường trú tại Việt Nam cho người nước ngoài Thủ tục hành chính Nguyễn Kim Dung 1531