STT Câu hỏi Lĩnh vực Người hỏi Lượt xem
21 Thủ tục nhập khẩu khai sinh Thủ tục hành chính Nguyễn Đức Nữ Ái Nga 858
22 Hỏi về trường hợp số CMND trong Giấy khai sinh không khớp với số CMND trong sổ hộ khẩu Thủ tục hành chính Nguyễn Thúy Vân 1723
23 Quy định về số lượng sổ hộ khẩu trong cùng một chỗ ở hợp pháp Thủ tục hành chính Lâm Tú Anh 1335
24 Thủ tục xin visa cho người nước ngoài ở Việt Nam Thủ tục hành chính Trịnh Thanh Tâm 643
25 Xin cấp lại Chứng minh nhân dân 9 số bị mất Thủ tục hành chính Nguyễn Quang Huy 5007
26 Thủ tục nhập khẩu thường trú Thủ tục hành chính Bùi Tấn Lự 897
27 Hỏi về việc xử phạt khi làm mất hộ chiếu Thủ tục hành chính Như Loan 1062
28 Miễn visa cho người Việt Nam khi đi du lịch nước ngoài Thủ tục hành chính Phan Lê Anh 594
29 Thủ tục cấp, đổi Chứng minh nhân dân Thủ tục hành chính Nguyễn Thành Đạt 1994
30 Kiến nghị về mẫu thẻ Căn cước công dân Thủ tục hành chính Cử tri Tây Ninh 1412