STT Câu hỏi Lĩnh vực Người hỏi Lượt xem
31 Gia hạn tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam Thủ tục hành chính Nguyễn Văn Nam 561
32 Thủ tục nhập khẩu Thủ tục hành chính Đào Thị Hiền 2453
33 Làm lại Chứng minh nhân dân và Giấy khai sinh Thủ tục hành chính Bùi Hồng Quang 1574
34 Đăng ký hộ khẩu thường trú tại Việt Nam cho người nước ngoài Thủ tục hành chính Nguyễn Kim Dung 1780
35 Thủ tục nhập khẩu Thủ tục hành chính Thiều Sỹ Giáp 904
36 Thủ tục trả lại con dấu Thủ tục hành chính Hoàng Thị Dung Yến 3355
37 Thủ tục tách sổ hộ khẩu Thủ tục hành chính Ngọc Liên 938
38 Đăng ký hộ khẩu thường trú Thủ tục hành chính Trần Thị Liên 589
39 Thủ tục gửi con dấu của doanh nghiệp từ nước ngoài về Việt Nam Thủ tục hành chính Công ty TNHH Tài nguyên HTech Việt Nam 458
40 Thủ tục đăng ký tạm trú Thủ tục hành chính Lê Ngọc Hòa 1028