STT Câu hỏi Lĩnh vực Người hỏi Lượt xem
31 Hỏi về điều kiện để được cấp hộ chiếu phổ thông Thủ tục hành chính Ngô Phương Linh 545
32 Hỏi về thủ tục thông báo lưu trú Thủ tục hành chính Nguyễn Hồng Hà 692
33 Về việc xử phạt xe không chính chủ Thủ tục hành chính Nguyễn Thành Trung 749
34 Thủ tục cấp lại đăng ký xe máy Thủ tục hành chính Trần Xuân Hiền 1082
35 Thủ tục nhập quốc tịch Thủ tục hành chính Mai Linh 713
36 Tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân Thủ tục hành chính Phạm Anh Tuấn 13711
37 Đăng ký thường trú tại Việt Nam đối với công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài Thủ tục hành chính Nguyễn Nhật Minh 857
38 Gia hạn tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam Thủ tục hành chính Nguyễn Văn Nam 711
39 Thủ tục nhập khẩu Thủ tục hành chính Đào Thị Hiền 8146
40 Làm lại Chứng minh nhân dân và Giấy khai sinh Thủ tục hành chính Bùi Hồng Quang 3149