STT Câu hỏi Lĩnh vực Người hỏi Lượt xem
31 Kiến nghị về mẫu thẻ Căn cước công dân Thủ tục hành chính Cử tri Tây Ninh 1526
32 Hỏi về điều kiện để được cấp hộ chiếu phổ thông Thủ tục hành chính Ngô Phương Linh 611
33 Hỏi về thủ tục thông báo lưu trú Thủ tục hành chính Nguyễn Hồng Hà 758
34 Về việc xử phạt xe không chính chủ Thủ tục hành chính Nguyễn Thành Trung 807
35 Thủ tục cấp lại đăng ký xe máy Thủ tục hành chính Trần Xuân Hiền 1148
36 Thủ tục nhập quốc tịch Thủ tục hành chính Mai Linh 805
37 Tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân Thủ tục hành chính Phạm Anh Tuấn 14403
38 Đăng ký thường trú tại Việt Nam đối với công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài Thủ tục hành chính Nguyễn Nhật Minh 917
39 Gia hạn tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam Thủ tục hành chính Nguyễn Văn Nam 776
40 Thủ tục nhập khẩu Thủ tục hành chính Đào Thị Hiền 8640