STT Câu hỏi Lĩnh vực Người hỏi Lượt xem
31 Về việc xử phạt xe không chính chủ Thủ tục hành chính Nguyễn Thành Trung 731
32 Thủ tục cấp lại đăng ký xe máy Thủ tục hành chính Trần Xuân Hiền 1073
33 Thủ tục nhập quốc tịch Thủ tục hành chính Mai Linh 678
34 Tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân Thủ tục hành chính Phạm Anh Tuấn 13322
35 Đăng ký thường trú tại Việt Nam đối với công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài Thủ tục hành chính Nguyễn Nhật Minh 847
36 Gia hạn tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam Thủ tục hành chính Nguyễn Văn Nam 697
37 Thủ tục nhập khẩu Thủ tục hành chính Đào Thị Hiền 7562
38 Làm lại Chứng minh nhân dân và Giấy khai sinh Thủ tục hành chính Bùi Hồng Quang 2976
39 Đăng ký hộ khẩu thường trú tại Việt Nam cho người nước ngoài Thủ tục hành chính Nguyễn Kim Dung 2500
40 Thủ tục nhập khẩu Thủ tục hành chính Thiều Sỹ Giáp 1835