STT Câu hỏi Lĩnh vực Người hỏi Lượt xem
21 Về đề nghị trang cấp phương tiện, vũ khí cho lực lượng Công an xã Tuyển dụng và đào tạo Cử tri tỉnh Quảng Bình, Quảng Ngãi, Hải Phòng, An Giang 2554
22 Về việc thi vào Học viện Cảnh sát nhân dân. Tuyển dụng và đào tạo Giang Thy San 4858
23 Về đề nghị xem xét thành lập trường giáo dưỡng khu vực Tây Bắc Tuyển dụng và đào tạo Cử tri 3656
24 Về đề nghị quy định biên chế lực lượng Công an chính quy và lực lượng dân phòng căn cứ theo tổng số nhân khẩu của mỗi xã, phường Tuyển dụng và đào tạo Cử tri 9598
25 Về việc tuyển đối tượng nữ vào công tác trong lực lượng Công an Tuyển dụng và đào tạo Cử tri 5430