STT Câu hỏi Lĩnh vực Người hỏi Lượt xem
91 Về việc bố trí công tác cho các Trưởng Công an xã hiện nay (không phải Công an chính quy) Chế độ chính sách Cử tri 12509
92 Về tăng cường bố trí lực lượng Công an Chế độ chính sách Cử tri tỉnh Vĩnh Phúc 4200