STT Câu hỏi Lĩnh vực Người hỏi Lượt xem
21 Chế độ chính sách đối với Công an xã Chế độ chính sách Nguyễn Nghĩa 1036
22 Hỏi về thời hạn nghỉ thai sản Chế độ chính sách Ngô Phương Lan 563
23 Chế độ chính sách đối với chiến sỹ nghĩa vụ Công an nhân dân Chế độ chính sách Trần Vạn Thắng 1216
24 Chế độ phụ cấp của Cảnh sát khu vực Chế độ chính sách Phạm Tuấn Minh 1263
25 Hỏi về thâm niên trong lực lượng Công an nhân dân Chế độ chính sách Phan Thu Hiền 2801
26 Điểm ưu tiên khi tuyển sinh vào các trường Công an nhân dân Chế độ chính sách Nguyễn Duy Thanh 4959
27 Kiến nghị về chế độ, chính sách đối với lực lượng tuần tra nhân dân ở ấp, khu phố Chế độ chính sách Cử tri Tây Ninh 592
28 Chế độ tiền bồi dưỡng cho cán bộ, chiến sĩ công tác tại trại giam Chế độ chính sách Hồ Văn Quang 1035
29 Chế độ đối với người đã từng công tác trong Công an nhân dân Chế độ chính sách Nguyễn Nguyên Phương 753
30 Hỏi về trợ cấp một lần đối với Công an xã Chế độ chính sách Trần Vạn Thắng 843