STT Câu hỏi Lĩnh vực Người hỏi Lượt xem
21 Bảo hiểm y tế đối với thân nhân học viên Công an nhân dân Chế độ chính sách Thân Văn Hoàng 663
22 Chế độ, chính sách đối với Trưởng Công an xã bị thương khi làm nhiệm vụ Chế độ chính sách Lê Duy 579
23 Chế độ hưu trí trong lực lượng Công an nhân dân Chế độ chính sách Trần Văn Quý 1204
24 Chế độ chính sách đối với Công an xã Chế độ chính sách Nguyễn Nghĩa 1132
25 Hỏi về thời hạn nghỉ thai sản Chế độ chính sách Ngô Phương Lan 662
26 Chế độ chính sách đối với chiến sỹ nghĩa vụ Công an nhân dân Chế độ chính sách Trần Vạn Thắng 1338
27 Chế độ phụ cấp của Cảnh sát khu vực Chế độ chính sách Phạm Tuấn Minh 1585
28 Hỏi về thâm niên trong lực lượng Công an nhân dân Chế độ chính sách Phan Thu Hiền 3176
29 Điểm ưu tiên khi tuyển sinh vào các trường Công an nhân dân Chế độ chính sách Nguyễn Duy Thanh 5077
30 Kiến nghị về chế độ, chính sách đối với lực lượng tuần tra nhân dân ở ấp, khu phố Chế độ chính sách Cử tri Tây Ninh 831