STT Câu hỏi Lĩnh vực Người hỏi Lượt xem
21 Chế độ chính sách đối với chiến sỹ nghĩa vụ Công an nhân dân Chế độ chính sách Trần Vạn Thắng 1166
22 Chế độ phụ cấp của Cảnh sát khu vực Chế độ chính sách Phạm Tuấn Minh 1038
23 Hỏi về thâm niên trong lực lượng Công an nhân dân Chế độ chính sách Phan Thu Hiền 2407
24 Điểm ưu tiên khi tuyển sinh vào các trường Công an nhân dân Chế độ chính sách Nguyễn Duy Thanh 4914
25 Kiến nghị về chế độ, chính sách đối với lực lượng tuần tra nhân dân ở ấp, khu phố Chế độ chính sách Cử tri Tây Ninh 558
26 Chế độ tiền bồi dưỡng cho cán bộ, chiến sĩ công tác tại trại giam Chế độ chính sách Hồ Văn Quang 989
27 Chế độ đối với người đã từng công tác trong Công an nhân dân Chế độ chính sách Nguyễn Nguyên Phương 708
28 Hỏi về trợ cấp một lần đối với Công an xã Chế độ chính sách Trần Vạn Thắng 807
29 Chế độ, chính sách đối với cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân từng tham gia kháng chiến chống Mỹ Chế độ chính sách Trần Công Duy 806
30 Đặc xá năm 2016 Chế độ chính sách Nguyễn Thị Lanh 321