STT Câu hỏi Lĩnh vực Người hỏi Lượt xem
31 Chế độ nghỉ phép của công dân phục vụ có thời hạn trong CAND Chế độ chính sách Nguyễn Quốc Huy 7206
32 Bảo hiểm y tế đối với thân nhân học viên Công an nhân dân Chế độ chính sách Thân Văn Hoàng 898
33 Chế độ, chính sách đối với Trưởng Công an xã bị thương khi làm nhiệm vụ Chế độ chính sách Lê Duy 792
34 Chế độ hưu trí trong lực lượng Công an nhân dân Chế độ chính sách Trần Văn Quý 1472
35 Chế độ chính sách đối với Công an xã Chế độ chính sách Nguyễn Nghĩa 1320
36 Hỏi về thời hạn nghỉ thai sản Chế độ chính sách Ngô Phương Lan 823
37 Chế độ chính sách đối với chiến sỹ nghĩa vụ Công an nhân dân Chế độ chính sách Trần Vạn Thắng 1551
38 Chế độ phụ cấp của Cảnh sát khu vực Chế độ chính sách Phạm Tuấn Minh 2197
39 Hỏi về thâm niên trong lực lượng Công an nhân dân Chế độ chính sách Phan Thu Hiền 4697
40 Điểm ưu tiên khi tuyển sinh vào các trường Công an nhân dân Chế độ chính sách Nguyễn Duy Thanh 5832