STT Câu hỏi Lĩnh vực Người hỏi Lượt xem
71 Về đề nghị hướng dẫn chế độ Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với Công an xã Chế độ chính sách Cử tri 4357
72 Về việc bố trí công tác cho các Trưởng Công an xã hiện nay (không phải Công an chính quy) Chế độ chính sách Cử tri 10023
73 Về tăng cường bố trí lực lượng Công an Chế độ chính sách Cử tri tỉnh Vĩnh Phúc 3052