STT Câu hỏi Lĩnh vực Người hỏi Lượt xem
71 Về đề nghị tăng phụ cấp và cung cấp trang thiết bị chuyên dụng cho lực lượng Công an viên của xã Chế độ chính sách Cử tri tỉnh Thái Bình 5504
72 Về quy định điều kiện tách hộ, xác lập hộ khẩu Chế độ chính sách Cử tri tỉnh Nghệ An 3740
73 Chế độ chính sách đối với lực lượng Công an xã Chế độ chính sách Cử tri tỉnh Phú Thọ 61371
74 Chế độ chính sách đối với lực lượng Công an xã Chế độ chính sách Cử tri tỉnh Hà Giang 5371
75 Chế độ chính sách đối với chiến sĩ nghĩa vụ trong lực lượng Công an nhân dân Chế độ chính sách Cử tri tỉnh Phú Thọ 15678
76 Chế độ chính sách đối với lực lượng Công an xã Chế độ chính sách Cử tri tỉnh An Giang 26040
77 Về việc tăng biên chế cho lực lượng Công an xã Chế độ chính sách Cử tri tỉnh Kiên Giang 18796
78 Về việc tăng biên chế cho lực lượng Công an cơ sở xã, phường Chế độ chính sách Cử tri tỉnh Đồng Nai 6076
79 Về việc xử lý phản ánh, kiến nghị của ông Phạm Quốc Tuấn và bà Đào Thị Tâm Chế độ chính sách ông Phạm Quốc Tuấn và bà Đào Thị Tâm 5415
80 Về đề nghị hướng dẫn chế độ Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với Công an xã Chế độ chính sách Cử tri 4803