STT Câu hỏi Lĩnh vực Người hỏi Lượt xem
71 Chế độ chính sách đối với lực lượng Công an xã Chế độ chính sách Cử tri tỉnh Phú Thọ 57891
72 Chế độ chính sách đối với lực lượng Công an xã Chế độ chính sách Cử tri tỉnh Hà Giang 4544
73 Về việc xử lý phản ánh, kiến nghị của ông Phạm Quốc Tuấn và bà Đào Thị Tâm Chế độ chính sách ông Phạm Quốc Tuấn và bà Đào Thị Tâm 4588
74 Về đề nghị hướng dẫn chế độ Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với Công an xã Chế độ chính sách Cử tri 4435
75 Về việc bố trí công tác cho các Trưởng Công an xã hiện nay (không phải Công an chính quy) Chế độ chính sách Cử tri 10306
76 Về tăng cường bố trí lực lượng Công an Chế độ chính sách Cử tri tỉnh Vĩnh Phúc 3106