STT Câu hỏi Lĩnh vực Người hỏi Lượt xem
71 Chế độ chính sách đối với lực lượng Công an xã Chế độ chính sách Cử tri tỉnh Phú Thọ 58831
72 Chế độ chính sách đối với lực lượng Công an xã Chế độ chính sách Cử tri tỉnh Hà Giang 4719
73 Chế độ chính sách đối với chiến sĩ nghĩa vụ trong lực lượng Công an nhân dân Chế độ chính sách Cử tri tỉnh Phú Thọ 14470
74 Chế độ chính sách đối với lực lượng Công an xã Chế độ chính sách Cử tri tỉnh An Giang 22880
75 Về việc tăng biên chế cho lực lượng Công an xã Chế độ chính sách Cử tri tỉnh Kiên Giang 17081
76 Về việc xử lý phản ánh, kiến nghị của ông Phạm Quốc Tuấn và bà Đào Thị Tâm Chế độ chính sách ông Phạm Quốc Tuấn và bà Đào Thị Tâm 4774
77 Về đề nghị hướng dẫn chế độ Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với Công an xã Chế độ chính sách Cử tri 4605
78 Về việc bố trí công tác cho các Trưởng Công an xã hiện nay (không phải Công an chính quy) Chế độ chính sách Cử tri 10674
79 Về tăng cường bố trí lực lượng Công an Chế độ chính sách Cử tri tỉnh Vĩnh Phúc 3194