STT Câu hỏi Lĩnh vực Người hỏi Lượt xem
31 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy Pháp chế Cử tri Thành phố Hồ Chí Minh 3864
32 Về đề nghị có văn bản hướng dẫn thành lập Đội Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Pháp chế Cử tri 11910
33 Về đề nghị không loại bỏ đối tượng sử dụng ma túy ra khỏi đối tượng bị xử lý hình sự Pháp chế Cử tri 6010
34 Về việc sửa đổi bất cập trong Pháp lệnh Công an xã Pháp chế Cử tri 5237
35 Về việc hướng dẫn thi hành luật chậm được ban hành Pháp chế Cử tri tỉnh Điện Biên 4244
36 Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Bộ luật Tố tụng hình sự Pháp chế Cử tri tỉnh Đồng Nai 5190
37 Hướng dẫn trình tự xử phạt hành chính trong Bộ luật Tố tụng hình sự Pháp chế Cử tri tỉnh Phú Thọ 2612
38 Liên quan sửa đổi bổ sung Luật Hình sự về mức khởi tố hình sự tội trộm cắp Pháp chế Cử tri tỉnh Bạc Liêu 6824
39 Liên quan việc triển khai Pháp lệnh Công an xã Pháp chế Cử tri tỉnh Quảng Nam 4887