STT Câu hỏi Lĩnh vực Người hỏi Lượt xem
31 Về đề nghị ban hành văn bản hướng dẫn việc thực hiện Luật Phòng, chống ma túy Pháp chế Cử tri tỉnh Tuyên Quang 3069
32 Về việc sửa đổi, bổ sung Luật Thi hành án hình sự Pháp chế Cử tri tỉnh Phú Thọ 3273
33 Về đề nghị sớm ban hành Luật về tạm giữ, tạm giam Pháp chế Cử tri tỉnh Nghệ An 2453
34 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy Pháp chế Cử tri Thành phố Hồ Chí Minh 3969
35 Quy định về phòng cháy, chữa cháy Pháp chế Cử tri tỉnh An Giang 3858
36 Xử lý hình sự đối với hành vi trộm cắp điện Pháp chế Cử tri Thành phố Hồ Chí Minh 5138
37 Về đề nghị có văn bản hướng dẫn thành lập Đội Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Pháp chế Cử tri 12565
38 Về đề nghị không loại bỏ đối tượng sử dụng ma túy ra khỏi đối tượng bị xử lý hình sự Pháp chế Cử tri 6129
39 Về việc sửa đổi bất cập trong Pháp lệnh Công an xã Pháp chế Cử tri 5342
40 Về việc hướng dẫn thi hành luật chậm được ban hành Pháp chế Cử tri tỉnh Điện Biên 4342