STT Câu hỏi Lĩnh vực Người hỏi Lượt xem
31 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy Pháp chế Cử tri Thành phố Hồ Chí Minh 3909
32 Quy định về phòng cháy, chữa cháy Pháp chế Cử tri tỉnh An Giang 3796
33 Xử lý hình sự đối với hành vi trộm cắp điện Pháp chế Cử tri Thành phố Hồ Chí Minh 5076
34 Về đề nghị có văn bản hướng dẫn thành lập Đội Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Pháp chế Cử tri 12209
35 Về đề nghị không loại bỏ đối tượng sử dụng ma túy ra khỏi đối tượng bị xử lý hình sự Pháp chế Cử tri 6058
36 Về việc sửa đổi bất cập trong Pháp lệnh Công an xã Pháp chế Cử tri 5277
37 Về việc hướng dẫn thi hành luật chậm được ban hành Pháp chế Cử tri tỉnh Điện Biên 4280
38 Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Bộ luật Tố tụng hình sự Pháp chế Cử tri tỉnh Đồng Nai 5449
39 Hướng dẫn trình tự xử phạt hành chính trong Bộ luật Tố tụng hình sự Pháp chế Cử tri tỉnh Phú Thọ 2665
40 Liên quan việc triển khai Pháp lệnh Công an xã Pháp chế Cử tri tỉnh Quảng Nam 4958