STT Câu hỏi Lĩnh vực Người hỏi Lượt xem
41 Về việc hướng dẫn thi hành luật chậm được ban hành Pháp chế Cử tri tỉnh Điện Biên 4537
42 Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Bộ luật Tố tụng hình sự Pháp chế Cử tri tỉnh Đồng Nai 6620
43 Hướng dẫn trình tự xử phạt hành chính trong Bộ luật Tố tụng hình sự Pháp chế Cử tri tỉnh Phú Thọ 3191
44 Liên quan sửa đổi bổ sung Luật Hình sự về mức khởi tố hình sự tội trộm cắp Pháp chế Cử tri tỉnh Bạc Liêu 7969
45 Liên quan việc triển khai Pháp lệnh Công an xã Pháp chế Cử tri tỉnh Quảng Nam 5404