STT Câu hỏi Lĩnh vực Người hỏi Lượt xem
31 Kiến nghị về mẫu thẻ Căn cước công dân Thủ tục hành chính Cử tri Tây Ninh 1574
32 Về việc Cảnh sát giao thông bắn tốc độ các phương tiện khi tham gia giao thông Trật tự, an toàn giao thông Cử tri An Giang 1996
33 Tăng cường kiểm tra, quản lý, xử lý việc mua bán quân trang, quân phục của ngành Công an trên thị trường Tuyển dụng và đào tạo Cử tri Bình Phước 2155
34 Kiến nghị về chế độ, chính sách đối với lực lượng tuần tra nhân dân ở ấp, khu phố Chế độ chính sách Cử tri Tây Ninh 1068
35 Về kiến nghị ban hành các quy định cần thiết để siết chặt quản lý đối với hoạt động thành lập họ, hụi trong nhân dân Các lĩnh vực khác Cử tri Tiiền Giang 1549
36 Về đề nghị có chế độ, chính sách đối với lực lượng Điều tra viên Chế độ chính sách Cử tri tỉnh Ninh Thuận 10046
37 Về đề nghị điều chỉnh chế độ lương đối với lực lượng Công an xã Chế độ chính sách Cử tri tỉnh Long An 3072
38 Đề nghị xem xét điều chỉnh khung số lượng công an viên tại Nghị định số 73/2009/NĐ-CP ngày 07/9/2009 của Chính phủ Tuyển dụng và đào tạo Cử tri tỉnh Kiên Giang 3046
39 Về đề nghị đầu tư nguồn kinh phí mua sắm trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy Phòng cháy và chữa cháy Cử tri TP Hải Phòng 3036
40 Về đề nghị có biện pháp để giảm tỷ lệ tội phạm vị thành niên Đấu tranh phòng chống tội phạm Cử tri tỉnh An Giang 5055