STT Câu hỏi Lĩnh vực Người hỏi Lượt xem
11 Thủ tục làm lại giấy đăng ký xe máy Đấu tranh phòng chống tội phạm Nguyễn Văn Tới 1275
12 Quy định xử phạt vi phạm hành chính đối với công trình thuộc diện phải thẩm duyệt về PCCC khi chưa có giấy chứng nhận thẩm duyệt Phòng cháy và chữa cháy Nguyễn Quang Phong 295
13 Phương tiện kinh doanh vận tải bắt buộc phải gắn thiết bị giám sát hành trình Đấu tranh phòng chống tội phạm Nguyễn Tuấn Anh 64
14 Điều kiện hưởng chế độ thai sản Đấu tranh phòng chống tội phạm Lê Tuyết Nga 290
15 Mức xử phạt đối với việc không đăng ký lưu trú Đấu tranh phòng chống tội phạm Phương Linh 42
16 Những lỗi vi phạm giao thông được nộp phạt tại chỗ Trật tự, an toàn giao thông Phương Lan 1369
17 Kinh doanh đồ chơi nguy hiểm bị cấm Đấu tranh phòng chống tội phạm Đỗ Dung 562
18 Quy định về nồng độ cồn đối với thuyền viên, người điều khiển phương tiện thủy nội địa Đấu tranh phòng chống tội phạm Nguyễn Hải 111
19 Chế độ hưởng phụ cấp thu hút khi công tác tại vùng kinh tế khó khăn Chế độ chính sách Lê Trực 294
20 Xác nhận từ bỏ quyền sở hữu đối với xe máy Đấu tranh phòng chống tội phạm Mạnh Thắng 240