STT Câu hỏi Lĩnh vực Người hỏi Lượt xem
11 Kiến nghị về việc sử dụng Căn cước công dân có gắn chíp thay thế thẻ bảo hiểm y tế Thủ tục hành chính Cử tri tỉnh Tiền Giang 4177
12 Độ tuổi đổi thẻ Căn cước công dân Thủ tục hành chính Cử tri tỉnh Đồng Nai 3999
13 Người mắc Covid-19 mà không khai báo y tế thì có vi phạm pháp luật không? Đấu tranh phòng chống tội phạm Nguyễn Thành Sơn 8181
14 Xử lý hành vi bán thuốc điều trị Covid-19, kist test, máy đo SpO2 không rõ nguồn gốc Đấu tranh phòng chống tội phạm Nguyễn Quang Nhân 3472
15 Kiến nghị về việc hướng dẫn làm căn cước công dân tại các địa phương có quá trình lịch sử tách, nhập địa giới hành chính Thủ tục hành chính Cử tri tỉnh Hà Tĩnh 1602
16 Kiến nghị về việc đơn giản hoá các thủ tục cấp căn cước cho công dân Thủ tục hành chính Cử tri Thành phố Hồ Chí Minh 1062
17 Vể việc cấp mã số định danh cho trẻ em Thủ tục hành chính Cử tri tỉnh Hải Dương 3262
18 Về tiến độ cấp thẻ căn cước công dân Thủ tục hành chính Cử tri Đà Nẵng 2232
19 Nếu sử dụng súng tự chế gây tổn hại đến sức khoẻ và tính mạng của người khác sẽ bị xử lý như thế nào? Đấu tranh phòng chống tội phạm Võ Xuân Minh 3389
20 Cần thực hiện những bước gì khi đăng ký tài khoản định danh điện tử? Thủ tục hành chính Nguyễn Thanh An 2891