STT Câu hỏi Lĩnh vực Người hỏi Lượt xem
21 Quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ như thế nào để phòng ngừa tội phạm mua bán người Đấu tranh phòng chống tội phạm Hoàng Minh Võ 2500
22 Hoạt động tôn giáo như thế nào được coi là xâm hại tới an ninh, trật tự, an toàn xã hội? Đấu tranh phòng chống tội phạm Hoàng Khôi 3322
23 Ngăn ngừa cư trú trái phép thông qua công tác quản lý tạm trú, tạm vắng Đấu tranh phòng chống tội phạm Nguyễn Hùng Thanh 4753
24 Người nghiện ma túy có bị coi là tội phạm không? Đấu tranh phòng chống tội phạm Võ Quang 10104
25 Hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo như thế nào thì bị coi là cản trở việc thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân? Đấu tranh phòng chống tội phạm Nguyễn Chiến 429
26 Lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để xâm phạm đến thân thể, sức khỏe, tính mạng, tài sản, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác Đấu tranh phòng chống tội phạm Nguyễn Quang Chiến 647
27 Hỏi về chế độ nghỉ hưu trước tuổi trong Công an nhân dân Chế độ chính sách Nguyễn Đình Tang 11827
28 Hành vi phân biệt đối xử; ép buộc, mua chuộc hoặc cản trở người khác theo hoặc không theo tín ngưỡng, tôn giáo Đấu tranh phòng chống tội phạm Hoàng Trung Kiên 602
29 Những hành vi nào trong lễ hội văn hóa, tôn giáo được coi là xâm hại tới an ninh, trật tự, an toàn xã hội? Đấu tranh phòng chống tội phạm Hoàng Khôi 323
30 Cố tình tổ chức các nghi lễ tôn giáo vi phạm quy định về phòng chống dịch bệnh sẽ bị xử lý như thế nào? Đấu tranh phòng chống tội phạm Nguyễn Ngọc Giao 334