STT Câu hỏi Lĩnh vực Người hỏi Lượt xem
31 Nghi ngờ về hành vi mua bán người của người khác thì có được báo Công an để ngăn chặn không? Đấu tranh phòng chống tội phạm Võ Thanh Hùng 8980
32 Hành vi đổi tiển lẻ có chênh lệch giá trong khu vực di tích, lễ hội sẽ bị xử lý như thế nào? Đấu tranh phòng chống tội phạm Nguyễn Minh Hùng 185
33 Xử lý hành vi tuyên truyền sai lệch về tôn giáo qua mạng internet, có tính chất cổ vũ nhân dân thực hiện hành vi mê tín, dị đoan như thế nào? Đấu tranh phòng chống tội phạm Hoàng Minh An 145
34 Việc thuyên chuyển chức sắc, chức việc nhà tu hành là người đang bị buộc tội hoặc chưa được xóa án tích được thực hiện như thế nào? Đấu tranh phòng chống tội phạm Nguyễn Minh Giao 106
35 Lợi dụng uy tín của tôn giáo để lừa người dân quyên góp tài sản công đức, sau đó chiếm đoạt tài sản sẽ bị xử lý như thế nào? Đấu tranh phòng chống tội phạm Hoàng Minh Tùng 135
36 Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận chấp hành xong án phạt tù? Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Nguyễn Hữu Phát 8929
37 Lợi dụng việc giảng đạo của các tôn giáo để tuyên truyền những luận điệu sai trái nhằm chống phá Nhà nước sẽ bị xử lý như thế nào? Đấu tranh phòng chống tội phạm Phạm Quang Thành 294
38 Hoạt động truyền đạo của tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam được pháp luật quy định như thế nào? Đấu tranh phòng chống tội phạm Nguyễn Minh Thanh 134
39 Trồng cây cần sa và tàng trữ trái phép cần sa khô sẽ bị xử lý như thế nào? Đấu tranh phòng chống tội phạm Nguyễn Xuân Hùng 8184
40 Công an được thu giữ và kiểm tra thông tin điện thoại di động trong trường hợp nào? Đấu tranh phòng chống tội phạm Nguyễn Thanh Trung 6180