STT Câu hỏi Lĩnh vực Người hỏi Lượt xem
511 Về tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng chống tội phạm Đấu tranh phòng chống tội phạm Cử tri thành phố Đà Nẵng 8490