STT Câu hỏi Lĩnh vực Người hỏi Lượt xem
521 Liên quan danh mục các công trình quan trọng về an ninh quốc gia Các lĩnh vực khác Cử tri tỉnh Phú Thọ 8125
522 Liên quan việc thi hành công vụ của Cảnh sát giao thông Trật tự, an toàn giao thông Cử tri tỉnh Gia Lai 12705
523 Liên quan sửa đổi bổ sung Luật Hình sự về mức khởi tố hình sự tội trộm cắp Pháp chế Cử tri tỉnh Bạc Liêu 8132
524 Việc đưa vào cơ sở giáo dục trường hợp vi phạm chưa đến mức khởi tố hình sự Đấu tranh phòng chống tội phạm Cử tri tỉnh Bạc Liêu 3186
525 Liên quan việc triển khai Pháp lệnh Công an xã Pháp chế Cử tri tỉnh Quảng Nam 5486
526 Về tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng chống tội phạm Đấu tranh phòng chống tội phạm Cử tri thành phố Đà Nẵng 8694
527 Về xử phạt các hành vi buôn bán, vận chuyển, sử dụng ma tuý và tệ nạn XH Đấu tranh phòng chống tội phạm Cử tri tỉnh Hưng Yên 8895
528 Về tăng cường bố trí lực lượng Công an Chế độ chính sách Cử tri tỉnh Vĩnh Phúc 4422
529 Về hành vi mua bán vũ khí tự chế Đấu tranh phòng chống tội phạm Cử tri thành phố Hà Nội 5062
530 Xử lý nghiêm minh hành động côn đồ của một số cổ động viên bóng đá Đấu tranh phòng chống tội phạm Cử tri tỉnh Lào Cai 4327