Hỏi đáp trực tuyến

Cấp thẻ bảo hiểm xã hội đối với cán bộ, chiến sĩ CAND xuất ngũ

Người gửi: Lã Văn Dũng

Tôi công tác trên 15 năm trong lực lượng Công an nhân dân (CAND) nhưng vì lý do sức khỏe tôi phải xuất ngũ. Bộ Công an cho tôi hỏi, trường hợp của tôi có được cấp thẻ bảo hiểm xã hội không? Nếu không được cấp thì quy định tại văn bản nào?
 

Ngày hỏi: 28/11/2017 Lượt xem: 2395

Câu trả lời

Đồng chí Lã Văn Dũng đã công tác trong lực lượng CAND trên 15 năm, khi xuất ngũ được hưởng các chế độ như sau:

- Đồng chí sẽ được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội. Trường hợp đồng chí không có nhu cầu nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần thì sẽ được Bảo hiểm xã hội CAND xác định, bảo lưu quá trình đóng bảo hiểm xã hội trong CAND theo quy định.

- Trường hợp đồng chí là sĩ quan hoặc hạ sĩ quan CAND thì ngoài chế độ bảo hiểm nêu trên, đồng chí còn được nhận các khoản trợ cấp từ nguồn ngân sách nhà nước theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 05/2017/TT-BCA ngày 09/02/2017 của Bộ Công an hướng dẫn thực hiện một số chế độ, chính sách đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ CAND nghỉ hưu, chuyển ngành, chuyển sang công nhân Công an, thôi phục vụ trong CAND (gồm các khoản trợ cấp sau: Trợ cấp việc làm, trợ cấp xuất ngũ một lần, trợ cấp một lần của thời gian tăng thêm do quy đổi (nếu có); tiền tàu xe từ đơn vị về nơi cư trú).

Người trả lời: Bộ Công an