Hỏi đáp trực tuyến

Chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, chiến sĩ Công an quản lý đối tượng nhiễm HIV/AIDS ở trại giam, trại tạm giam

Người gửi: Hoàng Tuấn Anh

Tôi hiện đang công tác tại trại tạm giam, hàng ngày tôi thường xuyên tiếp xúc với những phạm nhân bị nhiễm HIV/AIDS. Bộ Công an cho tôi hỏi, tôi có được hưởng chế độ phụ cấp cho công việc này hay không? Nếu có thì quy định tại văn bản nào?

Ngày hỏi: 28/11/2017 Lượt xem: 1290

Câu trả lời

Cán bộ, chiến sĩ Công an quản lý đối tượng nhiễm HIV/AIDS ở các trại giam, trại tạm giam được hưởng chế độ bồi dưỡng theo quy định tại Quyết định số 43/2015/QĐ-TTg ngày 16/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ:

a) Mức 500.000 đồng/người/tháng áp dụng đối với: Cán bộ y tế, trinh sát, trực trại, trực cơ sở, khám xét, giáo dục, giáo vụ, giáo viên dạy văn hóa, giáo viên chủ nhiệm lớp, quản giáo, cảnh sát bảo vệ - cơ động tại các trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ, cơ sở giáo dục bắt buộc và trường giáo dưỡng.

b) Mức 400.000 đồng/người/tháng áp dụng đối với: Trưởng phân trại, Phó Trưởng phân trại, Trưởng phân khu, Phó Trưởng phân khu, Trưởng phân hiệu, Phó Trưởng phân hiệu; Đội trưởng, Phó Đội trưởng và các chức danh tương đương; cán bộ hướng nghiệp, dạy nghề, lăn tay, chụp ảnh, lập danh chỉ bản; cán bộ quản lý, khai thác hồ sơ phạm nhân, can phạm, trại viên, học sinh tại các trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ, cơ sở giáo dục bắt buộc và trường giáo dưỡng.

Người trả lời: Bộ Công an