Hỏi đáp trực tuyến

Chế độ, chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ đã đóng Bảo hiểm xã hội trước khi được tuyển dụng vào lực lượng CAND

Người gửi: Lê Vĩnh Hưng

Trước khi được tuyển dụng vào lực lượng Công an nhân dân (CAND), tôi đã làm việc tại một công ty trong nước và tham gia đóng Bảo hiểm xã hội (BHXH) đã được 04 năm 04 tháng. Bộ Công an cho tôi hỏi, sau khi được tuyển dụng vào lực lượng CAND, tôi được hưởng các chế độ, chính sách như thế nào từ việc đã đóng BHXH trước đó và quy định cụ thể tại văn bản nào? 

Ngày hỏi: 06/11/2019 Lượt xem: 2661

Câu trả lời

Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội thì thời gian đã đóng BHXH 04 năm 04 tháng trước khi được tuyển vào CAND nếu chưa hưởng BHXH một lần, được cộng với thời gian công tác đóng BHXH trong CAND để tính hưởng các chế độ BHXH về sau này. 

Tại Thông tư số 69/2013/TT-BCA ngày 30/12/2013 của Bộ Công an quy định xếp lương và phong, thăng cấp bậc hàm đối với công dân được tuyển dụng vào CAND thì thời gian đóng BHXH trước khi được tuyển vào CAND được xem xét khi xếp lương, phong hàm. Tuy nhiên do chưa rõ khi bạn được tuyển vào CAND theo chỉ tiêu, trình độ đào tạo như thế nào và được bố trí, sắp xếp công việc gì, ở hệ lực lượng nào nên đề nghị bạn liên hệ với cơ quan tổ chức cán bộ nơi công tác để xác định cụ thể hơn. 

Người trả lời: Bộ Công an