Hỏi đáp trực tuyến

Chế độ, chính sách đối với chiến sĩ phục vụ có thời hạn tại các nhà tạm giữ

Người gửi: Minh Tài

Từ tháng 9 năm 2015 đến nay, tôi là chiến sĩ phục vụ có thời hạn tại nhà tạm giữ thuộc Công an quận/huyện. Được biết, tôi được hưởng tiền trợ cấp làm công tác quản lý đối tượng bị nhiễm HIV/AIDS, tiền cơm hàng tháng. Vậy Bộ Công an cho tôi hỏi, chiến sĩ phục vụ có thời hạn tại các nhà tạm giữ thuộc Công an quận/huyện được hưởng các chế độ, chính sách như thế nào và quy định tại văn bản nào?
 

Ngày hỏi: 29/05/2018 Lượt xem: 4756

Câu trả lời

Ngoài các chế độ, chính sách chung của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an quy định đối với hạ sĩ quan, chiến sĩ phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân (nay là hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ) thì đồng chí được hưởng các chế độ sau:

- Chế độ phụ cấp đặc thù: Theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 3 Thông tư liên tịch số 02/2010/TTLT-BCA-BNV-BTC ngày 23/6/2010 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 91/2009/QĐ-TTg ngày 06/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ phụ cấp đặc thù đối với cán bộ, chiến sĩ trong Công an nhân dân thì đồng chí được hưởng chế độ phụ cấp đặc thù ở mức phụ cấp 10% (Mức phụ cấp đặc thù được tính trên mức lương phụ cấp cấp bậc hàm hiện hưởng của đồng chí).

- Chế độ, tiêu chuẩn định lượng ăn: Theo quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 3 Thông tư số 25/2015/TT-BCA ngày 28/5/2015 của Bộ Công an quy định tiêu chuẩn, định lượng ăn đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ trong Công an nhân dân thì đồng chí được hưởng tiêu chuẩn định lượng ăn mức III. 

- Chế độ bồi dưỡng khi trực tiếp làm công tác quản lý, giáo dục, khám chữa bệnh với đối tượng bị nhiễm HIV/AIDS: Theo quy định tại Điều 4 Quyết định số 43/2015/QĐ-TTg ngày 16/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, chiến sĩ CAND trực tiếp làm công tác quản lý, giáo dục, khám chữa bệnh với đối tượng bị nhiễm HIV/AIDS thì đồng chí được hưởng chế độ bồi dưỡng ở mức 500.000 đồng/người/tháng hoặc mức 400.000 đồng/người/tháng tùy thuộc vào công việc được giao đảm nhiệm. 

Người trả lời: Bộ Công an