Hỏi đáp trực tuyến

Chế độ chính sách đối với Công an xã

Người gửi: Nguyễn Nghĩa

Tôi được bổ nhiệm chức danh Trưởng Công an xã từ năm 2015, tôi có bằng đại học, chuyên ngành Chính trị học. Bộ Công an cho tôi hỏi, tôi có được áp dụng lương theo bằng đại học trên hay không?

Ngày hỏi: 28/11/2017 Lượt xem: 1395

Câu trả lời

- Nếu đồng chí là công chức xã thì đề nghị đồng chí trao đổi Bộ Nội vụ - cơ quan hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương đối với công chức xã, phường để được giải đáp.

- Trường hợp đồng chí là sĩ quan Công an nhân dân được điều động và bổ nhiệm chức vụ Trưởng Công an xã thì theo quy định tại Thông tư số 15/2010/TT-BCA ngày 24/5/2010 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định việc điều động sĩ quan, hạ sĩ quan Công an nhân dân đảm nhiệm các chức danh Công an xã ở các xã trọng điểm phức tạp về an ninh, trật tự và các quy định về thăng cấp bậc hàm đối với sĩ quan Công an, đồng chí sẽ được xét thăng cấp bậc hàm cao nhất đến Trung tá, nâng đến lương cấp bậc hàm Trung tá lần 2.

Người trả lời: Bộ Công an